Bicycle register  G - H                      
 GASELLEN > Ernst Ekstedt, Renneslöv. ^ back to GASELLEN in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
RENNESLÖV, RÄNNESLÖV. - Halland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.     Vykort.  • No Vykort, page down
 
 

 

 

GASELLEN

Misstänker detta är

samma Ernst Ekstedt.

Bekräftat 2023

 

Hässleholm. - Renneslöv.

 

 

 

 

 

 

 

ERNST EKSTEDT

GASELLEN

RENNESLÖV

 

 

 

 SPECIAL

Bröderna Hansson

Ränneslöv

 

 

 

 

 

 
T3c      
 RÄNNESLÖV.     [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]  [Vykort register.]
 

 

 

 

 

Firma Bröderna Hansson.

Cykelaffär.

Ränneslöv.

Tel. 17.

 
 

 

 

 

 

 

 

Firman startades 1922 av köpman E. Ekstedt, vilken innehade densamma till 1927, då nuvarande ägarna övertogo rörelsen. Verksamheten har sedan dess gått betydligt framåt och år 1937 inköptes fastigheten, i vilken affären är inrymd, och samma år företogs en genomgripande modernisering och ombyggnad av lokalerna.

 

Alla ledande cykelmärken finnas till försäljning och firman saluför även ett eget märke »Special». Även reservdelar av alla slag föras i lager och firman disponerar dessutom en verkstad, där alla reparationer utföras. Omsättningen har ökats till det dubbla sedan starten. Innehavarna driva utom denna verksamhet även en smidesverkstad, i vilken två bröder äro medhjälpare. Denna verkstad grundades av fadern år 1888 men övertogs av sönerna 1939. Verkstadens specialitet är lantbrukssmiden av olika slag. Sönerna ha fått sin yrkesutbildning av fadern men har sedermera praktiserat på andra platser.

 

Carl Hansson har sålunda varit verksam i Vallberga i tre år och har även haft anställning såsom maskinist vid Torsebro Kraftstation i två år. Hans broder Edvin har genomgått en specialkurs vid Alnarps Hovbeslagsskola och de ha visat sig vara mycket skickliga yrkesmän.

 

Carl Sigfrid Hansson är född den 18 januari 1891.

Johan Edvin Hansson är född den 5 februari 1897.

Anton Erhard Hansson är född den 8 januari 1896.

Harald Georg Hansson är född den 25 oktober 1901.