Inga kända frontmärken från Simrishamn. ^ back to TOWN "S" in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
SIMRISHAMN. - Skåne.
 Andra towns, villages. - Sveriges landskap (ej länkad åter).   Vykort. Ej Länkat.
 
 
 

 

Vykort mopeder.

 

 

 

  Länsbokstav L. SIMRISHAMN.
 
 
00          
 SIMRISHAMN.      
 

 

 

  

 

 [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

• A.-B. Bröderna Fagerström. Storgatan 29.

 

• Bror Forells Cykelaffär.

 

• Gösta Löfkvists Smides- & Reparationsverkstad. Gislöv 26.

 

 
 
 
S3c    
 SIMRISHAMN.     Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

 

 

A.-B. Bröderna Fagerström.

Storgatan 29.

Simrishamn.

Tel. 157, 159 och 375.

 

Firman började sin verksamhet år 1919, då en elektrisk installationsaffär öppnades. Innehavarna Emil, Karl och Johan Fagerström fortsatte denna verksamhet till år 1926, då de utökade verksamheten att omfatta även en bilreparationsverkstad och strax därefter även försäljning av automobiler, då företaget blev auktoriserad Fordförsäljare. Firman, vilken inrymts i mindre fastighet, inköpte nu en större tomt år 1927 och uppfördes här två affärslokaler, en för elektriska artiklar och en för automobiler. Samtidigt uppfördes en ny verkstad.

 

År 1933 utvidgades företaget ytterligare, då en ny fastighet uppfördes vid sidan av den gamla, varvid verkstaden utökades, bostäder inrättades, och nitton garage anlades. År 1931 ombildades firman till aktiebolag under firmanamn A.-B. Bröderna Fagerström och består av nämnda bröder Emil, Karl och Johan Fagerström jämte Nils Nordahl. Johan Fagerström förestår den elektriska avdelningen, Karl Fagerström handhar ledningen av bilavdelningen och Nils Nordahl förestår radioavdelningen. Förutom bilförsäljning, bilreparationsverkstad, elektriska installationer och försäljning av elektriskt material driver firman en omfattande försäljning av cyklar och radio. Verkstad och övriga lokaler äro fullt modernt inredda. Firman driver en filialaffär i elektriska branschen i Borrby.

 

Emil Fagerström är född 1884 och sedan 1932 gift med Rut Bengtsson.

Karl Fagerström är född 1891 och sedan år 1920 gift med Hilda Svensson. Barn: Majken, född 1921, och Arvid, född 1923.

Johan Fagerström är född 1896 och sedan år 1922 gift med Ester Carlsson. Barn: Gretchen, född 1922, och Inga-Britt, född 1927.

 

 
 
 
S4c    
 SIMRISHAMN.     Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

 

 

Bror Forells Cykelaffär.

Storgatan.

Simrishamn.

Tel. 426.

 

Redan som liten pojke var Forell mycket intresserad av cyklar och fick vid 14 års ålder plats hos Gösta Lundhs Cykelverkstad i Tomelilla, där han stannade en tid. För att ytterligare praktisera slutade han här och erhöll nu anställning hos Bergqvists Cykel- & Motorverkstad, även denna i Tomelilla.

 

Efter några års anställning här startade herr Forell eget företag i Simrishamn. Då han ej hade myndig ålder vid denna tid registrerades firman i styvfaderns namn men sköttes av Forell och blev sedan inregistrerad på honom själv. Firman försäljer märket Monark samt radioapparater av olika märken. Den utför alla slag av reparationer i branschen samt har ett stort och välsorterat lager av reservdelar. I företaget är 1 person anställd.

 

Fabrikör Bror Johan Forell är född den S oktober 1915 och son till Nils Forell o. h. h. Johanna f. Andersson. Han gifte sig 1939 med Dagmar Jönsson. Barn: Kent Åke, född 1939.

 

 

 
 
 
S5c    
 SIMRISHAMN.     Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

 

 

Gösta Löfkvists Smides- & Reparationsverkstad.

Gislöv 26.

Simrishamn.

Tel. Gislövsdal 53.

 

Vid 15 års ålder tog Löfkvist anställning som smedlärling hos smedmästare Ruben Karlsson i Wallby. Efter tre år återvände han till hemmet och övertog skötseln av faderns smidesverkstad i Karlaby. Senare praktiserade han i Kvärrestad, varefter han genomgick en kurs vid Alnarps hovbeslagsskola och återvände sedan till sin befattning i Kvärrestad. Sedan han därefter praktiserat på olika platser startade han det egna företaget 1936. Samma år uppförde han fastigheten, som förutom bostad även inrymmer verkstad.

 

Firman, som i regel har 2 personer anställda, tillverkar bilvagnar. Förutom alla slag av reparationer inom smidesbranschen utföres även reparationer av cyklar. Firman har försäljning av nya cyklar, bensin och motoroljor samt gengasbränsle.

 

Smedmästare Karl Gösta Leonard Löfkvist är född den 2 december 1909 och son till Lars Löfkvist o. h. h. Alaria f. Mårtensson. Han gifte sig 1936 med Betty Johansson. Barn: Gun-Berit, född 1937.