Children vehicles index.
 Monark, Varberg: History / Factory's 1946 / Bicycles / Emblem/ Mopeds / Children vehicles - trafikskola ^ back to Children vehicles. 
- - - - - - - - - - - - -
 

Varberg 1958

Utomhusundervisning på Varbergs torg. Ordföranden i trafiklekskolornas styrelse, landshövding Reimer Johansson. Dir. Sten Hagardt, KAK. och disponent Tage Warborn, Monark (fr. v.) kontrollerar att allt går efter trafikreglerna.

 

 
 
 
 
 
 1958
 

 

VÅR TRAFIKSKOLA

Ni som känner Er manad att slå ett slag för ökad trafiksäkerhet bland barnen, tag kontakt med Monarks Trafiklekskolor, Varberg. Trafikundervisning för barn är i dagens samhälle en angelägenhet av utomordentlig betydelse. 

 
 

 

 

Service över hela landet -ca 6000 återförsäljare till Eder tjänst 

Tack vare Monarks landsomfattande organisation med en representant på praktiskt taget varje ort i Sverige kan Ni alltid snabbt erhålla Monarks erkänt goda service och förnämliga reservdelar. 

Samtliga Monark-modeller säljes under garanti.