Children vehicles index.                     
 Monark, Varberg: History • Factory's 1946BicyclesEmblemMopeds • Children vehicles Trafikskola. ^ back to Children vehicles main. 
- - - - - - - - - - - - -
 
N3      
                        
 

 

Monarks Trafiklekskolor, Varberg - 1958.

 

 

 

 

Utomhusundervisning på Varbergs torg  - 1958.

 

 

 

 
M3c    
 1958    
 

 

 

VÅR TRAFIKSKOLA

Ni som känner Er manad att slå ett slag för ökad trafiksäkerhet bland barnen, tag kontakt med Monarks Trafiklekskolor, Varberg. Trafikundervisning för barn är i dagens samhälle en angelägenhet av utomordentlig betydelse. 

 

 

 
 

 

 

 

Service över hela landet - ca 6000 återförsäljare till Eder tjänst 

Tack vare Monarks landsomfattande organisation med en representant på praktiskt taget varje ort i Sverige kan Ni alltid snabbt erhålla Monarks erkänt goda service och förnämliga reservdelar. 

Samtliga Monark-modeller säljes under garanti.

 

 
 
M3d    
 1958    
 

 

Varberg 1958

Utomhusundervisning på Varbergs torg. Ordföranden i trafiklekskolornas styrelse, landshövding Reimer Johansson. Dir. Sten Hagardt, KAK. och disponent Tage Warborn, Monark (fr. v.) kontrollerar att allt går efter trafikreglerna.