CYCLEX Moteurs Cyclex. 26, rue Bayard, 26 Paris (VIII) ^ back to guide cyclomoteurs France.  
- - - - - - - - - - - - ---
 Moteurs Cyclex. 17 rue Ybry Neuilly-sur-Seine (Seine)   [Separate help engines.]
 Generalagent Sverige: Aktiebolaget Belgimex, Runebergsgatan 12, Stockholm.
 
N2
                                        
 

 

Moteurs Cyclex Type B. Bj.48

2 stroke 48 cc. 1,2 hp at 3800 rpm

 

 

Moteurs Cyclex Type B. Bj.49

2 stroke 48 cc. 1,2 hp at 3800 rpm

 

   
 
N3
                        
 

 

Moteurs Cyclex Type C. Bj.50

2 stroke 48 cc. 1,2 hp at 3800 rpm

 

 

Cyclex hjälpmotoraggregat. Bj.50 (51?)

 

   
 
M2c    
 1948   Moteurs Cyclex. 26, rue Bayard, 26 Paris (VIII)    
 

 

 
   Mc_Sco_48.10.01_Sida_07
M3c    
 1949  Moteurs Cyclex. 26, rue Bayard, 26 Paris (VIII)    
 

 

Typ B

 

 
 
M3d    
 1950  Moteurs Cyclex. 17 rue Ybry Neuilly (Seine)    
 

 

 

 

 

 
 
M4c    
 1950  (1951?)    
 

Cyclex Moteurs Cyclex, 17 rue Ybry, Neuilly-sur-Seine (Seine).

Generalagent Sverige: Aktiebolaget Belgimex, Runebergsgatan 12, Stockholm.

 

 

 

 

                               PRIS KR. 410 :-

Tekniska specifikationer å Hjälpmotoraggregatet

 

Fullständigt inkapslad 2-taktsmotor med nedvänd cylinder

och extra fläktkylning. Cylinderdiameter: 40 mm. Slaglängd:

38 mm. Cylindervolym: 48 cc. Effekt: 1,2 Hkr. vid 4.000

varv/min. Bränsleförbrukning: 0,175 liter/mil. Hastighet:

omkring 35 km/tim. Vikt: ca 8 kg.

 

Då motorn stannas avgår förbränningsresterna i cylindern

lätt emedan dekompressionsventilen är placerad på den ned-

vända cylinderns topplock. Härigenom undvikes att tändstif-

tet blir oljigt och nedsmutsat.

Drivning medelst friktionsrulle.

Cyclex kan monteras på alla cyklar oberoende av fabrikat

samt är speciellt lämplig för transportcyklar.

Cyclex fastsättes på bakgaffeln och vilar på däcket varvid

ingen extra påfrestning å ramen uppstår. Cyclex kan mon-

teras på vilken cykel som helst utan ändringar å ekrar, nav,

axlar etc. Vid punktering behöver motorn ej monteras av

då hjulet är lika lätt avtagbart som på en vanlig cykel.

 

Varför har man valt kraftöverföring medelst friktionsrulle?

Denna lösning har prövats sedan lång tid tillbaka.

Den utesluter: kedjor, remmar, drev, växellåda.

Den medför:

mjuk och jämn gång, bättre väghållning,

enkel motorkonstruktion.

 

Reservation för ev. ändringar å priser och specifikationer.

 

 

Generalagent: A.-B. BELGIMEX, Runebergsgatan 12, Stockholm

Tel. 1107 58 . 1117 09

 

Återförsäljare:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Råd till Er som vill »motorisera» trampcykeln.

 

LÄTTVIKTSMOTORCYKEL

En cykel försedd med hjälpmotor kallas lättviktsmotorcykel

om den väger högst 60 kg och gör högst 40 km/tim. Som

sådan är en lättviktsmotorcykel skattefri.

 

FÖRSÄKRING

Trafikförsäkring skall tecknas innan cykeln tages i bruk.

Försäkringspremien utgör endast kr 8:- pr år inom samt-

liga områden med undantag för Stockholms- och Göteborgs-

området i vilket premien är kr 15:-.

 

BESIKTNINGSSKYLTAR (röda plåtar med vita siffror)

erhållas hos närmaste polismyndighet mot avlämnandet av

det försäkringsbevis Ni erhåller då Ni tecknar försäkringen.

 

BESIKTNING

Då motorn monteras och cykeln försetts med besiktnings-

skyltarna kan lättviktsmotorcykeln besiktigas av närmaste

bilinspektör. Eder lättviktsmotorcykel skall då vara utrustad

med minst en säkert verkande broms, en signalanordning av-

givande dov ton (bollhorn) samt en namnplåt av metall.

Skall den framföras vid mörker skall fram-' och baklykta an-

skaffas, den senare försedd med dels rött sken och dels vitt

sken för att belysa registreringsnumret.

Besiktningsinstrumentet erhålles gratis.

 

 

 

 

INREGISTRERING

sker hos Länsstyrelsen och kostar endast kr 2:-. Inregi-

streringsanisökan skall lämnas in inom 14 dagar räknat från

besiktningsdagen.

 

REGISTRERINGSNUMMER

Särskilda plåtar och siffror skola anskaffas. Länsbokstaven

skall placeras ovanför siffrorna.

Siffrornas stapelhöjd skall vara 50 mm och bredden 10 mm.

Avståndet mellan siffrorna skall vara 8 mm och mellan

bokstaven och siffrorna 10 mm.

 

KÖRKORT

för att köra lättviktsmotorcykel kan erhållas vid 16 år och

utlämnas utan stämpelavgift.

Skaffa Eder först ett åldersbetyg, ett läkarintyg, ett foto-

grafi samt ett nykterhetsintyg.

Anlita därefter en körlärare som lär Eder att behärska lätt-

viktsmotorcykeln och trafikföreskrifterna varefter Ni kan

anmäla Eder för körprov hos bilinspektören. Körprovet kostar

i detta fall endast kr 5:-.

 

AKTIEBOLAGET BELGIMEX, Runebergsgatan 12, Stockholm.

Tel. 110758-111709