Gjuten vattenvärmare med kopparkittel, effektiv eldstad och avloppsrör försett med kran

 

                    

 
BACK