Nyman Bolagen: Electric vehicle 1941.
Nyman Bolagen: Electric vehicle 1941 ¤ Modified mod. 42 on Ekeberg, Oslo.     ^ back
 
 
 
PAGE MOVED HERE                    nvel.js
 
 
 
  
            Mod 41.                                      Mod 42.
            
              Mod 42.                                                Mod 43.
 
 
 
            

Pg. av bränslebristen under 2:a världskriget utvecklade Nymans en eldriven-transport-mc, med uppladdningsbara batterier. 

Den första modellen introducerades 1941, 1943 kom en större modell med motorer på 1 1/4 och 1 1/2 hk.  

 
Modell 41-1-24    

 

 
     Modell 42-1½-36

 

 
Modell 42-V-1½-36

 

 NYMANS.
  Modell 43-V-1½-36