Transportmoped guide
 Monark AB Cykelfabriken MONARK Varberg. ^ Transport moped guide.
- - - - - - - - - - - - -
 
 Guide: MONARKs Tranport Mopeds.   Main MONARK pages: 2-wheel, 3-wheel, Invalid.
 
 
 NOT IN USE. GO here
 
 
  2-wheel
 
                         
    1-gear transport-moped  M 60   Motor: JLO FP 50  Bj.55               2-gear. transport-moped  M 61  Motor: Pilot 504  Bj.56 
 
  
 
 
 
 
 3-wheel      
 
 
 
    Monark M 62 Bj.57                                                    Monark DM 62 (sold in Denmark)  Bj.57
 
 
 
 
  Monark Transport-moped Bj.63                     Monark Transport-moped Bj.63
 
 
Transporter är dyrbara - det vet de flesta företagare. Kanske Monark transportmonarped är lösningen just för Er.
 
 
 
 
 
 1958-1965   Invalid. Monark  Senior Models: M668 - M669 - M1668 -  1721