Finns inget känt frontmärke från Anderstorp. ^ back to Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
- - - - - - - - - - - - -
ANDERSTORP. - Småland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.    
 

 

 

 

 

 

Anderstorp:

● Anderstorps Sport- & Cykelaffär. Hugo Petersson.

● Aktiebolaget A. J. Erlandssons Metallfabrik (cykelbarnsitar.).

● Löbbos Cykelverkstad. Eric Johansson.

 

 

Auktoriserade HERMES försäljare - Småland.

Anderstorp, Löbbos Cykelverkstad ........................ Anderstorp 164

● Anderstorp, Malms Cykel- & Rep.- verkstad ........... Anderstorp 246

 

 
 
 
N3
 
 

 

Anderstorps Sport- & Cykelaffär.

Hugo Petersson.

 

 

Aktiebolaget

A. J. Erlandssons Metallfabrik

(cykelbarnsitar.).

 

 

Löbbos Cykelverkstad.

Eric Johansson.

 

 

 

 
M3d     A B C ........
 Anderstorp.  1942  
 

Anderstorps Sport- & Cykelaffär.

Inner. Hugo Petersson.

Anderstorp.

Tel. 162.

 

Rörelsen som är inrymd i en 1938 uppförd träfastighet, där firman disponerar affärs-

lokal och verkstad, startades 1939 av köpman Helge Jonsson. Denne drev affären endast

en kortare tid och efterträddes därefter av nuvarande innehavaren, som sedan dess drivit

rörelsen. Firman försäljer cyklar av märket Monark, cykeldelar och tillbehör samt utför

alla förekommande reparationer, och dessutom saluföras sportartiklar för vinter- och

sommarsport. Affärslokalen är ljus och rymlig samt modernt och trevligt inredd.

Innehavaren har tidigare varit verksam i faderns affär i Myresjö och sysslade då vid sidan

av sitt arbete med cykelreparationer.

 

Hugo Petersson är född den 19 augusti 1917, son till handlande Einar Petersson,

Myresjö, o. h. h. Anna f. Nordvall.

 

 

 
 
 
M3e     A B C ........
 Anderstorp.  1942  
 

Aktiebolaget A. J. Erlandssons Metallfabrik.

Anderstorp.

Tel. 6

 

Fabriken startades 1901 av fabrikör A. J. Erlandsson. Till en början omfattade till-

verknigen endast kakelugnssmiden. Förutom kakelugnssmiden tillverkas numera i

huvudsak dörrtryckskyltar, husgerådsartiklar, spegelbeslag och ampelkedjor. En annan ar-

tikel är barnsitsar för cyklar. Varorna försäljas genom återförsäljare i hela landet. Firman

sysselsätter 12-15 man. Den ombildades år 1928 till aktiebolag med fabrikör Erlandsson

som verkställande direktör. Fabriken har en god maskinell utrustning, bestående bl. a.

av excenterpressar, friktionspress, metallsvarvar, förnicklings- och förmässingsverk.

Styrelsen utgöres av A. J. Erlands son, Folke Erlandsson och Harald Bjerde.

Fabrikör Erlandsson är ordförande i kyrkostämman, ordförande i hembygdsföreningen

och föreståndare för föreläsningsföreningen på platsen, samt kronans ombud vid

taxering.

 

 
 
M3f     A B C ........
 Anderstorp.  1942  
 

Löbbos Cykelverkstad.

Inneh. Eric Johansson.

Anderstorp.

Tel. 164.

 

Innehavaren har tidigare i fyra års tid varit verksam som chaufför och därefter under

ett och ett halvt år arbetat som gjutare hos Henning Johansson, Anderstorp. Han började

därefter utföra cykelreparationer i mindre skala och startade 1938 sin nuvarande rörelse.

Firman försäljer nu cyklar av flera ledande fabrikat och utför alla förekommande cykel-

reparationer. Affären är även synnerligen välsorterad i alla till branschen hörande varor

såsom cykeldelar och tillbehör, slangar, däck och belysningar m. m.

Köpman Johansson är medlem i Sydvästra Smålands Cykelhandlareförening.

 

Eric Johansson är född den 13 juni 1912, son till lantbrukare Oskar Johansson, Villstad,

o. h. h. Lydia f. Eriksson, samt gift sedan 1936 med Ruth Eriksson.

Barn: Sune, född 1937, Våge, född 1938, och Tore, född 1940.

 

Auktoriserad

HERMES försäljare

- Småland.