Inget frontmärke från Kneippbaden. Bertil Carlzons Cykelverkstad. ^ back to TOWNS "K" in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
KNEIPPBADEN. - Östergötland. (Norrköping)
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Vykort page down.
 
 
 

 

Bertil Carlzons Cykelverkstad, 

Kneippbaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
K3c      
 KNEIPPBADEN.  Norrköping,   Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

 

 

 

 

 

 

Kneippbadens Cykelservice.

Inneh. Birger Moberg.

Odensgatan 21.

Norrköping.

Tel. 30988.

 

Som ung pojke fick innehavaren anställning vid Söderlunds Cykelverkstad i Norrköping. Han kom därefter till Stendals Cykelaffär, där han innehade anställning till 1940, då egen rörelse startades. Verkstaden är rymlig och ljus samt utrustad med fullt moderna maskiner för reparationer av alla slag. Lödning, lackering m. m. utföras.

 

Försäljningen omfattar främst cykelmärkena Fram och Bricent jämte reservdelar och tillbehör av förekommande slag. Dessutom försäljas radioapparater samt sportartiklar för såväl sommar- som vinterburk. Vallning av skidor och slipning av skridskor ombesörjes. Innehavaren är medlem av Norrköpings Velocipedhandlareförening.

 

Birger Nils Wilhelm Moberg är född den 6 maj 1922 och son till magasinsarbetaren Emil Moberg o. h. h. Elvira f. Ohlsén.

 

 
 
 
K4c      
 KNEIPPBADEN.  Norrköping.   Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

 

 

 

 

 

 

Kneippbadens Cykelverkstad.

Inneh. Bror Erik Ekblad.

Oskarsgatan 3.

Norrköping.

Tel. 22644.

 

Vid tolvårsåldern kom Ekblad in i den mekaniska branschen, där han under en anställning i Ringarum var verksam till 1938, då egen firma startades. Den nuvarande verkstadslokalen togs i bruk 1940. Den är utrustad med alla behövliga maskiner. Firman utför alla slag av reparationer, även på motorcyklar, samt lackeringar m. m.

 

Försäljning sker av cyklar, huvudsakligen av märket Monark, och av radioapparater samt sportartiklar, för såväl sommar- som vinterbruk. Tillbehör och reservdelar föras i välsorterat lager.

 

Bror Erik Ekblad är född den 15 januari 1911 och son till arbetsförman P. A. Ekblad o. h. h. Hilda f. Eriksson.

 

 
 
           
 
 M3c      
 KNEIPPBADEN.   Norrköping, parti över Kneippbaden 1918.   [Postcard register.] 
 
 
       
 KNEIPPBADEN.  Restaurangen.