Bicycle register X Y Z Å Ä Ö                       
 ÄLGEN SPECIAL > J. G. Karlsson Cykelaffär, Älghult. ^ back to ÄLGEN SPECIAL in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
ÄLGHULT, ÄLGHULTSBY. - Småland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap. Vykort.
 
 

 

ÄLGEN

SPECIAL

J. G. KARLSSON

CYKELAFFÄR

ÄLGHULT

 

 

 

 

 

 

Älghultsby.

Robert Danielssons

Reparationsverkstad.

 

 

 OSRAM cykel- och dvärglampor.

 

 
 

 

 

Älghult ligger på en höjd som sluttar ner mot Älghults kyrka och Älgasjön. I Älghult fanns mellan 1933 och 2002 Älghults glasbruk. Under tiden 1923 till 1963 hade orten järnvägsstationen Älghultsby. Här möttes de smalspåriga järnvägarna Östra Värends Järnväg (ÖVJ)[2] och Ruda-Älghults Järnväg (RÄJ).

 

 
 
 
M2c      
 ÄLGHULT.   Parti av Älghult.   [Vykorts register.] 
 
 
 
 
M2d      
 ÄLGHULT.   Poststationen, Ordenshuset, Björkdala. - Skolan, vy från Alsterfors.   [.] 
 
 
 
 
Reflex      
 OSRAM   Aktiebolaget Osram - Elektraverken.    [Guide: Ljus & Reflex.] 
 
 

   

 

   OSRAM cykel-och dvärglampor.  Aktiebolaget Osram - Elektraverken.

 

OSRAM Bil-Lampor.   Aktiebolaget Osram - Elektraverken.

 
  
 
M3c      
 ÄLGHULTSBY.     [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Danielssons Reparationsverkstad.

Älghultsby.

Tel. 37.

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehavaren började redan vid unga år att praktisera inom den mekaniska branschen. Han arbetade även en tid såsom sjöman samt innehade anställningar vid industriella företag i Nord- och Sydamerika samt i Kanada. År 1921 återkom han till Sverige och startade sin nuvarande rörelse. Verksamheten omfattade till en början endast försäljning och reparationer av cyklar men utvidgades till att även omfatta andra mekaniska arbeten. Innehavaren är vidare elektrisk installatör och har bl. a. uppfört Haga kraftstation.

 

I verkstaden tillverkas numera också gengasaggregat av ett flertal modeller samt retortugnar. I närheten av verkstaden har innehavaren uppfört en ugn, där han erhåller stora mängder av träets biprodukter. Tre personer äro anställda i firman.

 

Robert Danielsson är född den 2 september 1891 och son till lantbrukare Aug. Danielsson o. h. h. Han är gift sedan 1918 med Elsa Johansson. Barn: Rolf, Lars, Kaisa, Mary, Svante, Sune och Ulla.