Bicycle register  A                    
 ALLANDIA > Ottossons Cykelaffär, Tröinge Falkenberg. ^ back to ALLANDIA in reg.
- - - - - - - - - - - - -
TRÖINGE. Tröinge Falkenberg. - Halland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap. Försäljningsställen & Verkstäder.  [Tröinge - Falkenberg.]       Vykort. • No Vykort, page down.
  
05     

 

OTTOSONS CYKELAFFÄR

ALLANDIA

TRÖINGE

 

 

ALLANDIA

OTTOSON & Co

TRÖINGE

FALKENBERG

 

 

ALLANDIA

OTTOSON & Co

TRÖINGE

FALKENBERG

 

 

Vi handlare håller på

TRIANGEL KAFFE

Femina 26/60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F:a Ottosson & C:o.

Maskin- & Cykelfirma.

Tågarpslinjen 11.

Falkenberg.

Tel. 711.

 

Firman startades 1933 av nuvarande innehavaren, vilken då varit verksam inom branschep sedan ett flertal år tillbaka. Verksamheten bedrevs till en början endast i mindre skala, men efter hand utvecklades firman snart till så stor omfattning, att till- och ombyggnader måste företagas. Senaste ombyggnaden skedde 1941, och numera finnes även en större butik, där den rikliga tillverkningen samt cyklar m. m försäljes.

 

Innehavaren har även ett eget inregistrerat cykelmärke »Allandia», vilket vunnit synnerligen stor efterfrågan. Dessutom tillverkas alla slags transportkärror, cykelställ, armaturkrokar, stämpelställ, fotskrapor, kapsågar, slipen samt ett flertal andra saker. Den maskinella utrustningen är av modernaste slag och driften ombesörj es elektriskt. Fastigheten är uppförd i två byggnader, den ena inrymmande verkstad, kontor och bostad samt affär, den andra lagerlokaler. Herr Ottosson började ensam, men numera äro fem personer sysselsatta i rörelsen. Firmans motto är: »Kvalitetsvara till lågt pris.»

 

Eric Gustav Ragnar Ottosson är född den 9 juli 1905 och son till Karl Otto Bengtsson o. h. h. Lina f Johansson. Han är gift sedan 1939 med Aina f. Carlsson. Barn: Silvan, född den 17 april 1941.

 

 
 
M3a    
 1960     [Guide: Kaffe & Tea.]
 
 
 
T3c      
 TRÖINGE.      [Vykort register.]
 
 
 
   på Eder moped!    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xz old page