Bicycle register  A                         
 AMRIS > Krylbo Cykelverkstad, Krylbo.

^ back to AMRIS in reg.

- - - - - - - - - - - - -
KRYLBO. - Dalarna.
  Andra cykelmärken från Krylbo. Vykort page down.
 
 
 

 

KRYLBO CYKELVERKSTAD

AMRIS

KRYLBO

INRGST

 

 

KRYLBO CYKELVERKSTAD

AMRIS

KRYLBO

INRGST

 

 

KRYLBO CYKELVERKSTAD

AMRIS

KRYLBO

INRGST

 

 

LUCAS nya Cykelljus, 1933.

 

 

 

 

 

 

 

 

Krylbo Cykelverkstad.

Inneh. Gustaf Pettersson.

Box 924.

Krylbo.

Tel. 1139.

 

Firman startades omkring 1927 av cykelreparatör Carl Pettersson, vilken sedan överlät företaget till bröderna Backström, som 1932 i sin tur sålde rörelsen till nuvarande innehavaren, vilken dessförinnan i 17 år haft liknande rörelse i Gagnef. Verksamheten omfattar reparationer och montering av cyklar, vilka i allmänhet försäljas under det egna märket Amris. En specialitet för dessa cyklar äro, att de direkt i framnavet ha en dynamo för belysningen inmonterad.

 

En annan produkt, som gjort firman bekant över hela landet, är invalidvagnen Amris, vilken drives med rundvevning och är försedd med tre utväxlingar. Expertutlåtanden visa, att detta slag av framdrivning är betydligt lättare, än om man använder sig av handspak. Dessa vagnar ha dock ej slopat handspaken, utan denna finnes kvar och kan även användas för framdrivningen.

 

Firman har även lanserat babyvagnen Amris, en sidvagn att kopplas till vanlig cykel. Även denna utmärker sig framför allt för lätt gång. I verkstaden utföres även förekommande mekaniska arbeten.

Pettersson har en 45-årig praktik bakom sig i branschen och har gjort sig känd för mindre vanliga fackkunskaper. Han har därför en mycket stor kundkrets, ej endast i Krylbo och intilliggande samhällen utan även på andra håll i landet.

 

Gustaf Pettersson är född 1874. 1898 gifte han sig med Amanda Olsson. Sonen Ireriius Wilmhardt arbetar i firman. Han har även en son Holger, vilken i likhet med sin broder antagit släktnamnet Wilmhardt. P. är kassör i Dalarnas Velocipedhandlar-förening.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
00      
 Andra cykelmärken från KRYLBO.                                       DALARNA. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  
   

AMRIS ...... Krylbo Cykelverkstad (P.g. up.). 

IDEAL ....... Österlund & Westberg. 

 

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

• Krylbo Cykelverkstad. Gustaf Pettersson (P.g. up.).

 

 
T3c      
 KRYLBO.  Järnvägsstation.    [Vykort register.]
 
 
       
 KRYLBO.  Mejerigatan med Biblioteket.    
 
 
Reflex    

 

 1933   Lucas nya Cykelljus.   [Guide: Ljus & Reflex.]
 

Cykel- och Motor -

                      Marknaden

 

Tidskrift för fabrikanter, grossister och detaljister i

cykel-, motorcykel-, bil-, tillbehörs- och gummibranchen.