Bicycle register  C - D                       
 CENTER > C. J. Kämpe, Kvarnsveden. ^ back to CENTER in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
 KVARNSVEDEN. - Dalarna.
  Andra cykelmärken från Kvarnsveden. • Vykort page down.
 
 

 

 

 

C. J. KÄMPE

Center

KVARNSVEDEN

 

 

C. J. KÄMPE

Center

KVARNSVEDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

C. J. Kämpes Velociped- & Järnaffär.

Kvarnsveden.

Tel. 8.

 

Nuvarande innehavaren startade firman 1907, och de nuvarande lokalerna, omfattande butik, kontor och lagerlokaler, uppfördes under åren 1915—1916. 1924 utökades företaget med en avdelning för järnvaror, och denna gren av verksamheten har sedan varit den dominerande. Firman är även rörentreprenör och sysselsätter i denna avdelning under säsongerna 5 arbetare.

 

I cykelverkstaden äro 2 man anställda. 2 biträden och 1 springpojke äro sysselsatta i affären. Lokalerna äro rymliga och väl inredda. Firman har kunnat glädja sig åt en ständigt stegrad kundkrets och är alltjämt stadd i frammarsch.

 

Carl Johan Kämpe är född den 20 mars 1880 och sedan 1903 gift med Augusta Kämpe, född 1882. Barn: Aina, född 1905, Elly, född 1908, Valborg, född 1911, och Sigvard, född 1916.

 
 
 
00     
 Andra cykelmärken från KVARNSVEDEN                                   DALARNA. Andra towns, villages./ Sveriges landskap. 
 

CENTER ..... C. J. Kämpe  (P.g. up.). 

 

Cykelaffär O. Fridholm.

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

• C. J. Kämpes Velociped- & Järnaffär (P.g. up.)..

 

 

 

 

 
T3c      
 KVARNSVEDEN.  Domnarfet. Kvarnsvedens Pappersbruk.    [Vykort register.]
 
 
       
 KVARNSVEDEN.  Parti från Villagatan.    
 
 
 
 
 
Omslag ALLERS veckotidning 34/1951