Bicycle register  C - D                     
 DAHLO > Dahlskog, Väderstad.   ^ back to DAHLO in reg.
- - - - - - - - - - - - -
 VÄDERSTAD (Rinna Väderstad.). - Östergötland.
 Andra cykelmärken från Väderstad.   Vykort, page down.
05   
 

 

DAHLSKOG

DAHLO

VÄDERSTAD

 

Carl August Dahlskog.
 
 

Köpman Carl August Dahlskog, Väderstad. Född 27 maj 1894 i Röks socken, Östergötlands län.

Inneh, av firma Carl Dahlskogs Speceriaffär, Cykelaffär och Reparationsverkstad.

Medlem av Sveriges Köpmannaförbunds Östgötaavd., Sveriges Speceri- & Livsmedelshandlareförening och

Svenska Velocipedhandlareföreningen.

 
00  
 Andra cykelmärken från RINNA, VÄDERSTAD.                      ÖSTERGÖTLAND. - Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   
 

CD > DAHLO ... Dahlskog, Väderstad. (P.g. up.).

 

FORS .......... Klas Edvin Fors, Rinna Väderstad.

REKORD ...... Edvin Fors, Väderstad.

 

 

 

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]

 

• Cykel-, Sport- & Järnaffär, Edvin Fors. ..... FORS, REKORD

 

• Vahls Cykelaffär, Arthur Vahl. (P.g. down.).

 

 
 
M3d      
VÄDERSTAD    
 

 

 

 

 

 

 

Vahls Cykelaffär.

Väderstad.

Tel. 98.

 

1938 startade innehavaren sin rörelse med försäljning av cyklar jämte reservdelar och tillbehör. Märkena Nordstjärnan och Gripen finnas bl. a. representerade. Därjämte försäljas radioapparater. På välutrustad verkstad utföres alla förekommande reparationsarbeten.

 

Arthur Vahl är född 1908 och son till fiskhandlaren Alfred Karlsson o. h. h. Beda f. Wahl. 1938 gifte han sig med Svea Karlsson, dotter till smedsmästaren Ernst Karlsson o. h. h. Elin Karlsson från Järstad. Barn: Rolf Arthur, född den 8 mars 1942.

 
 
 
 
 
T3c      
 VÄDERSTAD.  Från ovan sett, flygfoto alltså. Large.  [Vykort register.]