Bicycle register  E
 EA > Emil Appelquist. Visby.  
 SIDAN ÄR BORTRATIONALISERAD 
  - Gotland.
 Andra cykelmärken från Visby, Wisby. 
 
 

Är Du rädd om ditt liv ? Nehe....

Då är Du cyklisten till vänster... det går nog bra ändå ska Du se..... 

-En får ju se corden innan man byter! De dyrt mä däck, en ska ju äda mä.

Brännevin på logen ska de räcka te! Men ska en köpa nya däck.... då blire.... Värnamo-däck.

A-B VÄRNAMO GUMMIFABRIK - VÄRNAMO