Bicycle register  I - J                      

IDEAL > Georg Sveningsson, Hestra.  

IDEAL > Sveningsson & Co, Hestra. 

^ back to IDEAL in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
HESTRA. - Småland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap. Vykort. • No Vykort, page down.
 
 
 

 

GEORG SVENINGSSON

IDEAL

HESTRA

 

 

 

SVENINGSSON & CO.

IDEAL

HESTRA

 

 
M3c      
 HESTRA.  1942   [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] A B C ........
 

 

 

Firma Georg Sveningsson.

Reparationsverkstad.

Hestra.

Tel. 16.

 

Verkstaden startades år 1924 av nuvarande innehavaren i kompanjonskap med svågern Harry Andersson under firmanamnet Sveningsson & C:o. Verksamheten började som cykelverkstad och bilstation. Åren 1925-1927 drevs lastbilstrafik, men denna nedlades efter en tid, och firman ändrades till bilreparationsverkstad. År 1934 separerade kompanjonerna, och firman uppdelades, så att Harrv Andersson övertog personbiltrafiken och Georg Sveningsson reparationsverkstaden.

 

Nuvarande verkstadsbyggnader uppfördes år 1932. Firman försäljer cyklar och radioapparater. 2-3 personer äro anställda i företaget. Innehavaren är medlem i Smålands Bilverkstäders Förbund.

 

Georg Sveningsson är född den 15 enars 1904 och son till lantbrukare Svening Karlsson, Båraryd, o. h. h. Augusta f. Eriksson. Han är gift sedan år 1931 med Annie Johannesson. Barn : Inga-Lill, Irene, Gunnel och Gerdt.

 
 
 
M4c     A B C ........
 HESTRA.  1948  
 

Auktoriserad HERMES försäljare - Småland.

 

Hestra, Cykelcentralen, Holger Petersson .............. Hestra 69

 

 

 

 
 
 
 CYKEL  1946  
 
 
 
 
 
 
 
T3c      
 HESTRA.      [Vykort register.]