Bicycle register  K                      
 KULAN > G. Eriksson. / KULAN LYX > KALIBRERADE KULAN > G. Eriksson Velocipedaffär, Enånger. ^ back to K-KULAN in reg.
- - - - - - - - - - - - -
ENÅNGER. - Hälsingland.
 Andra cykelmärken från Enånger. Vykort. • Vykort page down.
 
05      
 

 

G. ERIKSSON

KULAN

ENÅNGER

  

Back to XX in reg.

 

KULAN

LYX 

G. ERIKSSON

VELOCIPEDAFFÄR

ENÅNGER

 

Back to XX in reg.

 

G. ERIKSSON

KULAN LYX

ENÅNGER

 

 

 

KALIBRERADE

KULAN  

G. ERIKSSON

VELOCIPEDAFFÄR

ENÅNGER

 
00     
 Cykelmärken från ENÅNGER.                                                 HÄLSINGLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   
  

* KULAN > G. Eriksson. 

  KULAN LYX > KALIBRERADE KULAN > G. Eriksson Velocipedaffär (P.g. up.).

 

 

NORD ....... H. F. Nordlöw

 

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

● Ur- & Sportaffären, Lars Persson (P.g. down.).

 

 

 
20    
 ENÅNGER.      
 
 

 

H. F. NORDLÖW

NORD

ENÅNGER

 

Back to XX in reg.

 

 

 

                            

 
 
M3c    
 ENÅNGER.    
 

 

 

 

Ur- & Sportaffären.

Inneh. Lars Persson,

Enånger.

Tel. 34.

 

Efter att ha lärt yrket hos sin fader började innehavaren egen rörelse i Trönö 1933. Till Enånger överflyttade han sin verksamhet 1939 och utvidgade den då att även omfatta försäljning av sport- och elektriska artiklar.

 

Firman för rikhaltigt lager av såväl sommar- som vintersportartiklar, cyklar, företrädesvis av märket Monark, radioapparater av märkena Norna, Radiola, Luxor m. fl, samt av ett stort sortiment smärre artiklar inom den elektriska branschen. Urmakeriet drives dock fortfarande som huvudrörelse, och för välgjort reparationsarbete inom detta har innehavaren vunnit vidsträckt erkännande.

 

Lars Persson ar född 1907, son till urmakarmästaren P. B. Larsson o. h. h. Anna f. Engvall, samt gift sedan 1942 med Anna Elisabeth Lindgren från Vika församling-, Kopparbergs län.

 

 
                  Ur- & Sportaffären. Inneh. Lars Persson, Enånger.
 
 
Post      
 ENÅNGER.  Enånger - Borka brygga med fiskebåtar, 1965 - Hudiksvall.     [Post Card register.]