Bicycle register  L  -  M                        
 LÖVEN > Nils Svensson Cykel & Sport, Sunne. ^ back to LÖVEN in reg.
- - - - - - - - - - - - -
- Värmland. 
 Andra cykelmärken från Sunne.  
 
 

 

NILS SVENSSON

LÖVEN

CYKEL & SPORT

SUNNE

 

NILS SVENSSON

LÖVEN

CYKEL & SPORT

SUNNE

 

En farlig sittplats ...... 1946

 

 
 
reparation    
 SUNNE.   1940   [Local guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 
 

Firma Nils Svensson.

Cykel- & Reparationsverkstad,

Sunne.

Tel. 190.

 

Innehavaren var tidigare anställd i firma Sven Svensson i samma bransch i Sunne, varefter han 1921 startade sitt företag, vilket numera

har sina lokaler i en därtill byggd stenfastighet, taxerad till 28,000 kr. och brandförsäkrad för 41,000 kr. Smides- och bilverkstaden

sysselsätter 16-17 personer. Firman försäljer även cyklar av märket Monark jämte bildäck, timmerbankar, släpvagnar samt i övrigt alla

till cykel- och bilbranschen hörande reservdelar. Företaget har snabbt utvecklats och fått en allt större kundkrets. 

 

Nils Paul Svensson är född den 15 juni 1896 och son till Jan Svensson i Sunne o. h. h. Kajsa f. Svensson. 1921 gifte han sig med Helfrid Sundqvist, med vilken han har tre söner och en dotter.

 
 
Tillbehör      
 1946 - En farlig sittplats! ... [Guide: Tillbehör & Säkerhet.]  
 

 

 

 

             

SVENSKA FÖRSÄKRINGSBOLAGENS RIKSFÖRBUND.

 

En farlig sittplats !

500 barn måste förra året (1945) köras till lasarett därför att de fått fötterna fördärvade i cykelhjul. 

Hundratals vårdades hemma av samma orsak. Det är upprörande - men det händer varje dag ! En plötslig inbromsning, en oförsiktig gir - och olyckan är skedd. Ekrarna skär som knivar när hjulet rullar. 

 

 

Det är ansvarslöst att låta ett litet barn sitta 

på pakethållaren utan betryggande skydd för benen.

Tänk på risken - 

möt den med fotstöd och fullgott ekerskydd !