Bicycle register  N - O
 NYBORG > Albin Pettersson Smides- & rep. verkstad, Nyborg. ^ back to Nyborg in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
NYBORG. - Norrbotten.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  Vykort page down.
 
 

 

NYBORG

ALBIN PETTERSON

SMIDES- & REP. VERKSTAD

(Nyborg)

 

   

 

COMET 3.5 H.P. Single  Bj.51

 

Outboard motors: Mercury.

 
 
 KALIX NYBORG.     [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

Firma Gerhard Karlsson.

Rep. Verkstad.

Kalix - Nyborg.

Tel. 52.

 

Cykelreparatören Gerhard Karlsson startade 1937 sitt nuvarande företag, som är platsens enda i branschen.

Verkstaden med en golvyta om c:a 50 kvm. har av innehavaren själv uppförts.

Alla slags cykel- och en del motorreparationer utföras, ävensom andra till facket hörande arbeten. Maskinutrustningen är fullt modern.

I rörelsen ingår dessutom försäljning av cyklar jämte tillbehör. Innehavaren har under tio år praktiserat på olika platser och har även

fått smidesutbildning.

Karlsson är medlem i Velocipedhandlarnas Riksförbund.

 

Gerhard Karlson är född 1910 och son till Karl Fredrik Karlsson o. h. h. Karolina f. Henriksson.

 
 
 

Källa: Wikipedia Kalix-Nyborg.

 

Landskap Norrbotten

Län Norrbottens län

Kommun Kalix kommun

Församling Nederkalix församling

Nyborg är en tätort i Kalix kommun. Den är kommunens fjärde största tätort efter Rolfs och den största tätorten på Kalix landsbygd.

Nyborg är egentligen benämningen på ett nedlagt sågverk men har kommit att användas som postadress för byarna Ytterbyn och Målsön.

 

 

 

 

 
 
T3c      
 NYBORG.  KALIX Sjömanshemmet Karlsborgsverken. Kalixälven vid Åkroken. Sjöbodar Nyborg. Grytnäs Semesterhem.    [Vykort register.]
 
 
 
 70 -
 Outboard motors:
 
 
 Bicycle brand has nothing in common with outboard motor.
 MERCURY. [Guide: Outboard motors & Bosch spark plugs.]
 

Kiekefaeur Corporation, Cedarburg, Wisconsin U.S.A.

Reimerbolagen. Östermalmsg. 68, Stockholm (1953)

 
 
 
 1951