Bicycle register  P                  
 PÄRLAN > Gösta Karlsson, Konga. ^ back to PÄRLAN in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
KONGA. - Småland (finns ett KONGA i Skåne).
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap. No Vykort.      
 
 
              APOLLO made bicycles.    

 

PÄRLAN

GÖSTA

KARLSSON

KONGA

 

 

GÖSTA KARLSSON

PÄRLAN

KONGA

 

 

 

 

 

 

 
N5       

Cykelmärken och Mascots 

av standardmodell enl. avbildningar. Standardmärkena kunna stämplas

med följande antal typer.

Bandet upptill 20 st. 

Bandet i mitten 8 st. 

Bandet nedtill 15 st. 

 

Begär prov och offert! 

C.C. SPORRONG & CO. 

Kungsgatan 17 Stockholm

Tel. Namnanrop: "SPORRONG & CO"

 

Cykel- och Sporthandlaren 7/1937

 

[Back to Sporrong.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M3c      
 KONGA.     [• Försäljningsställen, reparationsverkstäder, Småland.]  
 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Nilssons Cykelverkstad.

Konga.

Tel. 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande innehavaren ägnade sig först åt lantbruk under uppväxtåren, varefter han erhöll sin första plats hos Frisk & Halls väggbyggnadsfirma, vilken befattning han innehade i tre års tid. Livligt intresserad för cykelbranschen sökte och erhöll han så anställning hos G. Svenssons cykelverkstad i Ljungby, där han kvarstannade i två år, varefter han år 1935 startade eget företag, en cykelreparationsverkstad i Tannåker, vilken han innehade i två år, varefter han flyttade verksamheten till Konga år 1937. Han övertog då den tidigare på samma plats bedrivna verkstaden efter cykelreparatör Gösta Karlsson. Efter ett års förlopp inköpte han fastigheten, vilken förut förhyrts.

 

Verksamheten omfattar alla slags cykelreparationer samt försäljning av färdiga cyklar, för vilket ändamål en utställningslokal inretts. Dessutom försäljes bensin och oljor. Firman är den ledande på platsen och mycket anlitad. En person är anställd i företaget. Innehavaren är medlem av Motorförarnas helnykterhetsförbund och är kassör i dess lokalavdelning.

 

Axel Ragnar Nilsson är född den 31 maj 1903 och son till Nils Alf Andersson o. h. h. Tilda f. Nilsson.

 
 
T3c      
 KONGA.      [Vykort register.]
 
 
       
     
                                              Det gäller att krafter ha´, ty frugan hon vill fort åtsta!