Bicycle register  R                      
 RAKET > RAKET LYX > RAKET 1 > RAKET 2 > E. Ericsson, Jönköping.    ^ back to RAKET in reg.
- - - - - - - - - - - - -
JÖNKÖPING. - Småland.
  Andra cykelmärken från Jönköping. Vykort.
 
Raket 2

 

RAKET

 

 

RAKET

E. ERICSSON

JÖNKÖPING

 

 

RAKET

E. ERICSSON

JÖNKÖPING

1

 

Back to XX in reg

 

RAKET

E. ERICSSON

JÖNKÖPING

2

 

 [Mascot register.]
 
 

               MASCOT register. 

 
 Var ligger Jönköping på kartan? (back)

00    

 Andra cykelmärken från JÖNKÖPING.                                        SMÅLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.      
 

 

* IHLA   NORE .......... 1882 A.-B. Oscar Ljungbergh.

 

* RAKET, RAKET LYX, RAKET 1, RAKET 2 ..... E. Ericsson (P.g. up). 

 

Firmor med ett cykelmärke.

Cykelcentralen N. C. Cederkvist Skolg.

E       

C. O. Eckerberg Cykel & Sport.

ELIT ..................... H. Thulins Cykelaffär Kanalg. 

F         

FAVORIT ............... Jönköpings Reparationsverkstad.

FAVORIT ............... J. Nilsson.

I     

IDEAL ................... Svenskt Fabrikat I. E. Sandgren & Co. 

O      

OLYMPIA ............. Gummicentralen.

R     

REVOLT ............... Albert Karlsson & Co

ROYAL ................ Vestra Cykelverkstaden K. Pettersson. Tel. 1953.

S      

STABIL ................ Elander & Lundberg..

SUPREME, -LYX ..... Helmer Andersson. 

SUVERÄN ............. C. E. TH. Claésson.

V      

VINCO ................ Georg Grunditz.

VÄTTERN ............. Yngve Svensson YS. 

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

● Elander & Lundberg (STABIL) ................................ (P.g. down).

 

● Firma C. E. Th. Claesson (SUVERÄN) ...................... (P.g. down).

 

● Yngve Svenssons Cykel & Mek. Verkstad (VÄTTERN). (own page)

 

 

● Jönköpings Idrottsmagasin. Inneh. J. Ekelund ........ (P.g. down.).

 

● Monarks Affär. Föreståndare Arne Modin ................. (P.g. down.).

 

● Monarks Filial. Förest. John Johansson ................... (P.g. down.).

 

● Percy Cykel- & Sportaffär. Inneh. Percy Gustavsson .. (P.g. down.).

 

● Södra Cykelverkstaden. Inneh. Hj. Karlsson ............. (P.g. down.).

 

● Cykelaffär på Västra Storgatan ............................... (P.g. down.).

 

 

Auktoriserad HERMES försäljare - Småland.

Jönköpings Rep.verkstad, Smedjegatan 42., Jönköping (FAVORIT).

 

 

29       

Vykort:

Vy över...

 

 
07    
 JÖNKÖPING.   E, F, O.    
 
 

 

ELIT

H. THULINS CYKELAFFÄR

KANALG. 18(?)

JÖNKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 

J. NILSSON

FAVORIT

JÖNKÖPING   

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

OLYMPIA

GUMMI-CENTRALEN

JÖNKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 
 
15    
 JÖNKÖPING.   R, V.  
 
 
 

 

ALBERT

KARLSSON & CO

REVOLT

JÖNKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 

VESTRA

CYKELVERKSTADEN

K. PETTERSSON

ROYAL

JÖNKÖPING

TEL. 1953

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

GEORG  GRUNDITZ

VINCO

JÖNKÖPING

 

Back to XX in reg.

 
 
M3d     A B C ........
 JÖNKÖPING.     Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

 

ELANDER &

LUNDBERG

STABIL

JÖNKÖPING

 

 

 

 

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 
             Järnhandel Elander & Lundberg, Jönköping. Cykelmärke STABIL. Tack till Paul Österberg, Växjö.
 
 
 
M3c     A B C ........
 JÖNKÖPING.  1942 Cykelmärke SUVERÄN Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

C. E. TH. CLAESSON

SUVERÄN

JÖNKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 

     

 

Firma C. E. Th. Claesson.

Sliperi och Finmekanisk Verkstad.

Barnarpsgatan 18.

Jönköping.

Tel. 2009.

 

År 1920 startades firman av nuvarande innehavaren, och den har sedan dess drivits under samma adress. Den första verkstaden hade en golvyta av 27,kvm. men denna har sedan utökats, så att företaget nu disponerar ett utrymme på cirka 100 kvm inklusive försäljningslokalen. 1929 inköptes fastigheten. I affären saluföras cyklar av ledande märken, reservdelar och tillbehör samt diverse stålvaror. I verkstaden utföres slipning av alla slags eggverktyg, även av kirurgiska instrument, och firman har ända sedan starten bl. a. anlitats av Centrallasarettet i Jönköping. Vidare åtager sig, företaget reparationer av cyklar och vapen samt alla slags finmekaniska reparationer.

 

Innehavaren har konstruerat en maskin för tillverkning av patentnycklar, och numera noterar firman en nytillverkning av nycklar på omkring 3.000 per år. Åren 1909-1910 genomgick innehavaren Kristianstads tygstations skola för gevärshantverkaresoldater, och 1911 fick han en kompletterande utbildning vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori i Eskilstuna. Han erhöll därefter anställning vid Stockholms tygstations gevärsreparationsverkstäder, där han var verksam till 1920, då han startade sitt eget företag. Under sin vistelse i Stockholm studerade han även vid Stockholm tekniska maskinyrkesskola.

 

C. E. Th. Claesson är född 1888 och son till f. hemmansägaren Claes Gustafsson o.

h. h. Anna f. Johansson. Den 19 april 1919 gifte lian sig med Gunhild Östernian.

Barn: Sylvia Marianne, född 1921, och Claes Gunnar Wallentin, född 1924

 

 

C. E. TH.

CLAESSON

Suverän

JÖNKÖPING

 
 
 
M3e     A B C ........
 JÖNKÖPING.  1942   Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

Jönköpings Idrottsmagasin.

Inneh. J. Ekelund.

Barnarpsgatan 21.

Jönköping.

Tel. 1773.

 

 

 

Rörelsen startades 1932 av grosshandlare Eric Eriksson, vilken drev firman till 1939, då den övertogs av nuvarande innehavaren. Alla slags sportartiklar samt radio, sport fiskeredskap, cyklar och cykeltillbehör finnas till försäljning.

Affärsläget är utmärkt i hörnet av Barnarps- och Nygatorna, och affärsinredningen är modern och tidsenlig.

 

Innehavaren är medlem av Jönköpings Velocipedhandlareförening, Sporthandlarnas Riksförbund och Jönköpings Bowlingsällskap m. fl. idrottsföreningar.

Fyra personer äro anställda i firman.

 

John Eklund är född den 2 augusti 1913 samt gift sedan 1938 med May Gunditz

 
 
 
M4c     A B C ........
 JÖNKÖPING.  1942   Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

Monarks Affär.

Föreståndare Arne Modin.

Kortebovägen 5.

Jönköping.

Tel. 3110.

 

Arne Modin blev år 1939 anställd såsom föreståndare vid ovannämnda firma. Affärs-

lokalen är mycket modernt och tidsenligt inredd, och verkstad finnes för reparationer

av cyklar och radio m. m. Allt inom cykel-, radio- och sportbranschen försäljes till

förmånliga priser. Två personer äro anställda inom firman.

 

Arne Modin är född den 16 mars 1924.

 

 

 

   

 
 
 
 
 
M4d     A B C ........
 JÖNKÖPING.  1942   Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

Monarks Filial.

Förest. John Johansson.

Oxtorgsgatan 22.

Jönköping.

Tel. 2263.

 

 

 

 

Innehavaren började praktisera inom cykel- och radiobranschen redan vid unga år och fortsatte inom detta fack, till dess han år 1941 blev anställd såsom föreståndare för Monarks filial vid Oxtorgsgatan.

 

Affärsläget är utmärkt i centrum av staden, och lokalerna äro synnerligen moderna och trevliga. Företaget har fullständig cykel- och radioservice.

 

John Johansson är född den 1 augusti 1899 samt gift sedan 1932 med Ingeborg Johansson.

 

 
 
 
M4e     A B C ........
 JÖNKÖPING.  1942   Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

Percy Cykel- & Sportaffär.

Inneh. Percy Gustavsson.

Klostergatan 65.

Jönköping.

Tel. 4143.

 

Innehavaren började praktisera inom cykelreparationsbranschen redan som ung pojke, då han var bosatt i Bramstorp.

På denna plats stannade han i fem ar, varefter han konditionerade på ett flertal platser i landet, till dess han 1938 kom

till Jönköping, där han då tog plats såsom biträde i nuvarande firma. Efter en tid övertog han förelsen och ändrade

firmanamnet till det nuvarande. Firman har under åren lopp upparbetats

så att den har mycket stor omfattning.

 

Allt inom cykel- och sportbranschen samt radio och dylikt repareras och försäljas till mycket humana priser.

Tre personer äro anställda i firman.

 

Percy Gustavsson är född den 22 dec 1915

 

 

 

 

 
 
 
 
 
M4f     A B C ........
 JÖNKÖPING.  1942   Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

Södra Cykelverkstaden.

Inneh. Hj. Karlsson

Torpsgatan 8.

Jönköping.

 

 

 

 

Innehavaren bärjade redan vid unga år att praktisera inom smides- och mekaniska facket, men på grund av ögonsjukdom blev han tvungen att lämna detta yrke.

 

Den egna firman startades 1936. Alla slags cykelreparationer och därmed förenliga arbeten utföras till mycket förmånliga priser. Dessutom bedrives försäljning i stor utsträckning av nya och begagnade cyklar samt reservdelar och tillbehör.

 

Hjalmar Folke Karlsson är född den 1 augusti 1904

 

 
 
 
M5c     A B C ........
 JÖNKÖPING.  Västra Storgatan - Cykelaffär. 1937   Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

MONARK MONARK MONARK Utgår man från bilderna så var detta märke det ledande denna tid.

 Största konkurrenten NYMANS (Hermes, Crescent) blev ju även de  uppköpta av Monark på 60-talet.

 

 
 
 
 
 
 
 BYGG OM DIN CYKEL TILL CYKELBIL!
 
 
 
Slipp regn och rusk! SE (top) vad HÄNDIGT FOLK har byggt!
 
 
TOPP
 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx