Bicycle register  R                   
 RECORD > C. Erikson, Arboga.   ^ back to RECORD in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
ARBOGA. - Västmanland.
  Andra cykelmärken från Arboga Vykort page down..
05    
 

[Bells & Signals.]

 

 

 
    

 

 

 

ARBOGA.

 

 

C. ERIKSON

RECORD

ARBOGA

 

 

RECORD > C. E. Eriksson, Arboga.

 

[Large.]

 

 

C. ERIKSON

RECORD

ARBOGA

 

 

 

 

 
 
00   
 Andra cykelmärken från ARBOGA                          VÄSTMANLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.    
 

 

* AG ................. Arboga Sport & Cykelaffär Tel. 415.

   NIDO ............. Arboga Cykel & Sportaffär Gösta Aronsson (kuvert). 

 

 

Firmor med ett cykelmärke.

IVANO .............. Iwan Eckerstål.

M       

MODIGH ........... Cykelaffär.

R       

RECORD ........... C. Erikson ... (P.g. up.).

T    

TURIST ............ Everts Cykel & Sport.

V     

W S ................. W. A. Sandberg.

VICTOR ........... Verner Lundgren Speceri- & Cykelaffär.

WÄSTMANNIA .... Conrad Falkmans Velocipedaffär.

 

 

 

 [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

Arboga:

• Arboga Cykel- & Sportaffär. Inneh. Gösta Aronsson. .... (P.g. down.).

 

• Hugo Walléns Cykel- & Reparationsverkstad. .... (P.g. down.).

 

 

 

 

Övrigt:

● Kuvert: Arboga Cykel & Sportaffär, Gösta Aronsson. ... (P.g. down.).

 

Vykort:

● Rådhuset - en massa cyklar... (P.g. down.).

 

 
 
   10  
 ARBOGA.   I.    
 
 

Var  

 

 

IWAN ECKERSTÅL

IVANO

ARBOGA

 

Back to XX in reg

 

IWAN ECKERSTÅL

IVANO

ARBOGA

 

 

Var ligger Arboga på kartan? (back)

 

 

 

 

 
 
   20      
 ARBOGA.   W.    
 
 

 

W S 

W.A. SANDBERG

ARBOGA

 

Back to XX in reg.

 

 

W S 

W.A. SANDBERG

ARBOGA

 

 

 

WÄSTMANNIA 

Conrad Falkmans

Velocipedaffär,

Arboga.

 

Back to XX in reg

 

 

 

 

 
kuvert    
 ARBOGA.     [Guide reklam & kuvert.] 
 

Arboga Cykel & Sportaffär

Gösta Aronsson

 

 

 

ALLT FÖR CYKEL & SPORT, RADIO M. M.

FULLSTÄNDIG SERVICE  REPARATIONER

ARBOGA CYKEL- & SPORTAFFÄR

GÖSTA ARONSSON

TELEFONER: AFFÄREN 415. BOST. 429    NYGATAN 27?    ARBOGA

 

 

 
 
 

 

 

 

Arboga Cykel- & Sportaffär.

Inneh. Gösta Aronsson.

Nygatan 27.

Arboga.

Tel. 415.

 

Affärsrörelsen, som är inrymd i fastigheten Nygatan 27, där firman disponerar butik, kontor, cykelverkstad och utställningslokal, startades den 16 juli 1934 av nuvarande innehavaren. Läget är synnerligen förmånligt och i affären försäljas sportartiklar av olika slag, cyklar av märket Monark samt lättviktsmotorcyklar, radioapparater av märkena Concerton, Dux och Nornan m. m.

 

Affären är den enda i sin bransch på platsen och har under årens lopp förskaffat sig en betydande kundkrets i Arboga med omnejd. Tre biträden äro anställda i firman. Innehavaren har tidigare varit anställd i firma Levert, Arboga, som resande.

 

Gösta Aronsson är född i Arboga 1909, son till fastighetsägare Erik Aronsson o. h. h. bageriidkerskan Amalia f. Sjöström samt gift med Anna Greta Alvin.

 

 
 
 
M3c    
 ARBOGA.  Ingen bild.   [.] 
 

 

 

 

Hugo Walléns Cykel- & Reparationsverkstad.

Herrgårdsgatan 7.

Arboga.

Tel. 467.

 

Rörelsen startades 1927 av nuvarande innehavaren. Den är inrymd i en lokal, där tidigare under en följd av år smidesverkstad bedrivits av smidesmästare Nordström. I firman utföras alla förekommande cykelreparationer, och dessutom driver firman försäljning av Hermes och Rambler cyklar samt reservdelar och tillbehör till dessa.

 

Förutom innehavaren äro två personer anställda i firman. Innehavaren har tidigare under fyrtio år praktiserat som maskinarbetare, svetsare och verkstadsarbetare.

 

Joh. Hugo Wallén är född den 17 december 1879, son till framlidne Joh. Aug. Wallén från Valskog o. h. h. framlidna Emma Albertina f. Uhlin samt gift sedan 1907 med Beda Helena Karlsson, född 1886. Barn: Arnold Hugo, född 1908, Dagmar Helena, född 1915.

 
 
Post    
 ARBOGA.  Rådhuset.   [Post Card register.]