Bicycle register T -  U.                  
 TARZAN > Rudolf Eriksson, Ställdalen. ^ back to TARZAN in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
STÄLLDALEN. - Västmanland.
 Andra cykelmärken från Ställdalen. Vykort.
 
 
   

 

TARZAN

RUDOLF ERIKSSON

STÄLLDALEN

 

 

TARZAN

RUDOLF ERIKSSON

STÄLLDALEN

 

 

TARZAN

RUDOLF ERIKSSON

STÄLLDALEN

 

 
 
00   
 Andra cykelmärken från STÄLLDALEN.                                        VÄSTMANLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap. 
 

TARZAN ..... Rudolf Eriksson (P.g. up.).

 

AJS ........... Arne Johansson.

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

• Firma Smedberg & Karlsson. Cykelreparationsverkstad. (P.g. down.).

 

 

Vykort:

• Centrum (P.g. down.).

• Sulfitfabriken (P.g. down.).

 

 
20      
 STÄLLDALEN.      
 
     

 

ARNE JOHANSSON

AJS

STÄLLDALEN

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
S4c    
 STÄLLDALEN,      
 

 

 

 

 

Firma Smedberg & Karlsson.

Cykelreparationsverkstad.

Ställdalen.

 

Rörelsen startades 1928 av tvenne kompanjoner herrar Smedberg och Karlsson, vilka gemensamt drevo firman till 1936, då den övertogs av den sistnämndes son, nuvarande innehavaren.

 

Firman utför alla förekommande reparationer av cyklar och motorcyklar samt idkar därjämte försäljning av Monark velocipeder samt cykeltillbehör och reservdelar. Av cyklar säljer firman cirka ett fyrtiotal per år och försäljer dessutom även en del begagnade motorcyklar. En person är under säsongerna anställd i firman.

 

Yngve Emanuel Karlsson är född den 6 januari 1920, son till Emil Karlsson, Ställdalen, o. h. h. Karin f. Jansson.

 

 
 
 
theft      
 1944     [Guide: Stöld & Lås.] 
 

 

Huvudkontor Stockholm 7

 

 

 

 

 

17.984 cyklar stulos förra året ..

Ja, siffran låter fantastisk, men det är den officiella noteringen för antalet cykelstölder 1944.

Siffran kommer inte att bli lägre i år ...kan man ta för givet ?

Så försäkra Er

 

 

1955 - Cykeltjuven överbemannas av polisen. Tre år på knäckbröd och vatten

väntar marodören! (Om jag fick bestämma)

 

 
 
Post    
 STÄLLDALEN.   Centrum.   [Post Card register.]
 
 
 
M3c    
 STÄLLDALEN.  Sulfitfabriken ca 1930.