Inget frontmärke från Torsby. ^ back to TOWNS in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
TORSBY. - Värmland.
 Andra cykelmärken från Torsby. Vykort, page down.
 
 
 
00   
 Andra cykelmärken från TORSBY.                                        VÄRMLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap. 
 

• Cykel-& Sportmagasinet.

 

• SVANEN ....... Birger Sandén.

 

 

 

 

 

 

 

 [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

● Cykel- & Sportcentralen, Hjalmar Johansson. .... (P.g. down.).

 

● Sandberg & Bodén, Inneh. Uno Sandberg. ....... (P.g. down.).

 

● Sandéns Cykel- & Sportaffär, Birger Sandén. .... (P.g. down.).

 

Vykort:

● Hälsning från Torsby (P.g. down.).

 

  
type      T3c    
 TORSBY.  Hälsning från..   [Vykort register.]   [Same type cards.]   
 
 
M5c    
 TORSBY.    
 

 

 

 

Cykel- & Sportcentralen.

Inneh. Hjalmar Johansson.

Torsby.

Tel. 228.

 

Nuvarande innehavaren övertog rörelsen den 1 april 1938 efter köpman Gust. Carlsson, och försäljningen fortsättes på samma sätt som under föregående ägarens tid. Till kunder i Torsby har företaget minutförsäljning, men vid sidan därav förekommer även partiförsäljning till kunder i kringliggande socknar. Sommartid äro cyklar och vintertid skidor de största artiklarna, varjämte alla slags tillbehör och utrustningsartiklar föras. Även radioapparater och reservdelar till dessa föras i lager. Sedan hr J. övertog firman har omsättningen varit i stigande.

Företaget är ensamförsäljare på platsen av Monark-cyklar. En specialitet för rörelsen är vidare försäljning av olika slags fiskeredskap.

Lokalerna omfatta butik, kontor, verkstad och lager.

 

Hjalmar Johansson är född den 12 april 1899 och son till byggnadsarbetaren J. E. Johansson, född den 28 december 1869 i Lilla Edet o. h. h. Anna Charlotta f. Carlsson.

 
 
 
M5d    
 TORSBY.    
 

 

 

 

Firma Sandberg & Bodén.

Inneh. Uno Sandberg.

Torsby.

Tel. 130.

 

 

 

 

Firman startades 1923 av nuvarande innehavaren och hans kompanjon, och verksamheten bestod då i försäljning av cyklar och utförande av reparationer. I och med bilismens ökning har företaget sedan mer och mer övergått till motorreparationer. Lokalerna, som omfatta butik, verkstad, kontor, lager och bostad, inrymmas i en fastighet, som byggdes 1929.

 

Innehavaren tjänstgjorde 1913-1914 som chaufför i Göteborg, varefter han öppnade egen biltrafik i Torsby, vilken fortsatte till 1917, då han på grund av bensin- och gummibrist en tid tvingades till overksamhet.

Han återupptog sedan ånyo biltrafiken, till dess han startade sitt nuvarande företag. Han är även nu innehavare av egen bil. Uno Sandberg är medlem av Hantverksföreningen i Torsby.

Tre personer äro anställda i hans firma.

 

Fabrikör Uno Sandberg är född den 17 maj 1888 i Edsberg i Närke och son till lantbrukaren Fredrik Nilsson från Kröcklinge, född 1854 och död 1889, o. h. h. Lovisa f. Eriksson, född den 25 augusti 1854. Han gifte sig 1924 med Signe Svensson från Åmål, född den 22 juni 1893.

 

 
 
M5e    
 TORSBY.    
 
 

Sandéns Cykel- & Sportaffär.

Torsby.

Tel. 176.

 

Firman startades 1932 av nuvarande innehavaren och bedriver försäljning av alla till branschen hörande artiklar. Specialiteter äro cyklar och reservdelar därtill samt vintertid skidor och övriga vintersportutrustningar. Huvudsakligen föras Edsbyns kvalitetsskidor. Företaget har förskaffat sig en stor kundkrets i norra Värmland och åtnjuter det bästa anseende för prisvärda kvalitetsvaror inom en välsorterad sportaffärs alla grenar.

 

Två personer äro anställda i. företaget, där de biträda i arbetet på den livligt anlitade verkstaden och även i affären. Lokalerna omfatta butik, kontor, verkstad och lager.

 

Birger Sandéns är född den 1 februari 1907 och son till smidesmästaren Oscar Sandéns från Fensbol o. h. h. Alina f. Fens. 1935 gifte han sig med. Elin Eriksson, född den februari 1907. Barn: Birgit, född den 27 februari 1937.

 
 
 

             Källa: Sveriges Privata Företagare. Västergötland. Förlaget Svensk Hembygd. Värmland o. Dalsland

 
 
 1946 - Cykel.