Bicycle register V -  W                      
 VELO > H. Ekströms Cykelaffär, Älvsjö. ^ back to VELO in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
ÄLVSJÖ, Älwsiö. - Södermanland / Stockholm.
 Andra cykelmärken från Älvsjö, Älwsiö.   Vykort.
 
 N2  
   

 

VELO

H. EKSTRÖMS

CYKELAFFÄR

ÄLVSJÖ

 

 

 

Älvsjö - Älvsjövägen.

 

 

 

Ny bensinautomat hos

Fahlkvists Cykel och Sportaffär

i Älvsjö! (1955)

 

 
 
 Andra cykelmärken från ÄLVSJÖ, ÄLWSIÖ.                       SÖDERMANLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  
 

VELO ............. H. Ekströms Cykelaffär, Älvsjö.

CAROLD ........ ? Nyberg, Älvsjö.

CAROLD ........ Nyberg, Älwsiö.

 

 

No link back -> [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 
 
 
 
   

 

CAROLD

NYBERG

ÄLVSJÖ

 

Back to XX in reg.

 

NYBERG

CAROLD

ÄLVSJÖ

 

   
 
40    
 60-tal   Älvsjö - Älvsjövägen.    [Postcard register.] 
 
 
 
61c    
 1955   Ny bensinautomat i Älvsjö.    [Petrol pump guide.] 
 
       

En ny typ av bensinautomat, Victor, har konstruerats av

Ing. Edvin Victorsson i Stuvsta.

Automaten, som i första hand skall betjäna motorcyklar och mopeder, skiljer sig från andra apparater därigenom att den säljer allt slags motorbränsle från ren bensin till oljeblandning med 8 procents olja.

 

Det är en enkronasautomat och mäter upp för varje ilagd krona den kvantitet som motsvarar enkronan oberoende av vilken blandning som valts. Det enda kunden har att göra är att förvissa sig om att automaten är inställd på den blandning han önskar - eller att själv med vev ställa in på denna.

 

Kronan kan sedan läggas i varefter uppmätning av olja samt blandning sker automatiskt och synligt för kunden.

Oljan förvaras i en behållare inbyggd i automaten men bensin tas från stationens stora tank.

 

Prototypen står för närvarande hos Fahlkvists Cykel och Sportaffär i Älvsjö.

 

 

Från tidningen Motor nr. 42/55 sid. 30