Bicycle register V -  W                      
 VIVO LYX > Alvesta Cykelaffär, Alvesta. ^ back to VIVO LYX in reg.
- - - - - - - - - - - - -
ALVESTA. Kronoborgs län - Småland.
 Andra cykelmärken från  Alvesta.  Vykort.
 
 
 

 

ALVESTA

 kommun, vapen, kpist,

patron, skjuta, skytt

 

VIVO

LYX

ALVESTA CYKELAFFÄR

 

 

VIVO

LYX

ALVESTA CYKELAFFÄR

 

 

 
00        
 Andra cykelmärken från ALVESTA.                              SMÅLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  
   

HEROS > SPORT > A-B Aug. Hall. 

 

VIVO LYX .... Alvesta Cykelaffär (P.g. up.).

VIVO .......... Artur Jonasson.

 

 

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

● Cykel- & Sport på Storgatan (vykort). (P.g. down.).

 

● Cykelcentralen, Erik Johansson. (P.g. down.).

 

 
MS1          
 S.      
 
   

 

A.B. AUG. HALL

SPORT

ALVESTA

 

Back to XX in reg.

 

     
 
M3c    Post    
 ALVESTA.   Cykel- & Sport på Storgatan. Large. [Post Card register.] 
 
 
M5c    
 ALVESTA.     [
¨

 

Cykelcentralen.

Inneh. Erik Johansson.

Alvesta.

Tel. 326.

 

 

Företaget startades 1938. I huvudsak bedrives handel med cyklar, cykeltillbehör och campingartiklar. En modern reparationsverkstad finnes.

 

Erik Johansson är född den 23 augusti 1914.

 

 

 
 
 
 SPORRONG.   Från Cykel- och Sporthandlaren 7/1937
 

Cykelmärken och Mascots 

av standardmodell enl. stående avbildningar.

Standardmärkena kunna stämplas med följande antal typer.

Bandet upptill 20 st. 

Bandet i mitten 8 st. 

Bandet nedtill 15 st. 

Begär prov och offert! 

 

C.C. SPORRONG & CO. 

Kungsgatan 17 Stockholm

Tel. Namnanrop: "SPORRONG & CO"