Back to TOWN register.                  
 Husums Cykel - Sport HUSUM. CYKELMÄRKE, CYKELMÄRKEN, CYKELEMBLEM. VELOCIPED, CYKEL, VETERAN.   ^ back to TOWNs "H-2" in reg.
- - - - - - - - - - - - -
HUSUM. - Ångermanland.
 Inga frontmärken från Husum. 

 

Vykort.
 
 [Vimpel guide.]  
 
                                                                          
        Husums Cykel • Sport, Husum.
  
 
 Cykelmärke från HUSUM. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.    
 

MONEY ........ F. Olssons Järnh.

 

 

 
 

Cykelmärken och Mascots 

av standardmodell enl. avbildningar. Standardmärkena

kunna stämplas med följande antal typer.

Bandet upptill 20 st. 

Bandet i mitten 8 st. 

Bandet nedtill 15 st. 

Begär prov och offert! 

 

C.C. SPORRONG & CO. 

Kungsgatan 17 Stockholm

Tel. Namnanrop: "SPORRONG & CO"

 

Från Cykel- och Sporthandlaren 7/1937

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Husums

CYKEL • SPORT

HUSUM

 

 
 
M3c    

 

 HUSUM.  Torget en regnig dag.   [Postcard register.]