Bicycle register  R                      
 ROYAL > Småländska Velocipedmagasinet, Nöbbele. ^ back to ROYAL in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
NÖBBELE, VÄRENDS NÖBBELE. - Småland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Vykort.
 
 
   

 

SMÅLÄNDSKA

VELOCIPEDMAGASINET

ROYAL

 NÖBBELE

 

ROYAL

Svante Johanssons

Velocipedaffär, 

Nöbbele.

 

 

 

 

 

 

 
M3c      
 NÖBBELE.   Värends Nöbbele.   [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 
 

 

 

 

Nöbbele Smides- & Reparationsverkstad.

Inneh. Valdemar Nilsson och Torsten Boman.

Nöbbele.

Värends Nöbbele.

Tel. 18.

 
 

 

 

 

 

 

 

Verksamheten startades 1934 av nuvarande innehavarna Valdemar Nilsson och Torsten Boman i då nyuppförd verkstadslokal, modernt inredd och försedd med erforderliga maskiner. Redan från början fick firman en stor kundkrets, och den har sedan under årens lopp mer och mer utvidgats. Numera utföras även reparationer av bilar, cyklar och radioapparater, och vidare har företaget även upptagit försäljning av cyklar och radio.

 

I verkstaden tillverkas dessutom bilhjulsvagnar. En reparatör är anställd i firman. Valdemar Nilsson har tidigare praktiserat i branschen under åren 1921-1933 hos smedsmästare Bogren i Linneryd. Företaget har gott namn om sig för väl utförda arbeten.

 

Valdemar Nilsson är född den 15 oktober 1908 och gift sedan 1933 med Rut Nilsson. Barn: Eivor, född 1933, Ingvar, född 1934, Birgit, född 1936, Arne, född 1938, och Sixten, född 1940.

Torsten Boman är född den 23 februari 1907 och gift sedan 1934 med Svea Carlsson. Barn : Irma, född 1935, Inga, född 1937, och Göta, född 1942.

 

 

 
 
 
M5c      
 NÖBBELE.   Flygfoto.   [Vykorts register.] 
 
 
 
 
       
 Elsa Beskow.  Ekorrn satt i granen, skulle skala kottar....