Inget frontmärke från Kastlösa. IDEAL > Einar Olsen, Ölan ^ back to TOWNS "K" in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
KASTLÖSA. - Öland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Kort p.g. down.
 
 
 

 

Kastlösa.

IDEAL

Einar Olsen, 

Kastlösa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M2c      
 KASTLÖSA.      Försäljningsställen & Verkstäder. [Post card register.] 
 

 

 

 

Reparationsverkstad.

Inneh. Sigfrid Pettersson.

Kastlösa.

 
 

 

 

 

Verkstadsrörelsen startades 1934 av nuvarande innehavaren, men var då inrymd i mindre lokaler. Allteftersom firman utvecklades gjorde sig kravet på större utrymme alltmera gällande, och 1938 lät innehavaren uppföra den nuvarande verkstaden, där företaget har ändamålsenliga och rymliga lokaler till sitt förfogande.

 

Verkstaden är uppdelad i två avdelningar, en för smide och en för cykelreparationer. Firman försäljer även i stor utsträckning cyklar, cykeldelar och tillbehör. Firman utför även reparationer av bilar och gummireparationer m. m. Två personer äro anställda i företaget.

 

Sigfrid Pettersson är född den 9 april 1917, son till Oscar Pettersson o. h. h. Maria f. Persson.

 

 
 
 
 

 

ÅK CYKEL!

 

Åk cykel svenska folk!

Nyttigt!

Ekonomiskt!