Bicycle register V -  W
 VÄREND > Carl Stridhs, Liatorp. ^ back to VÅREND in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
LIATORP. - Småland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Vykort.
 
 

 

CARL STRIDHS

VÄREND

LIATORP

 

 

CARL STRIDHS

VÄREND

LIATORP

 

 

 

 

 

V-låset.

Aktiebolaget Hilloverken,

Värnamo.

 

 
T3c      
 LIATORP.      [Vykort register.]
 
 
 
Lås      
 1953  V-LÅSET. Aktiebolaget Hilloverken, Värnamo.   [Back/to Värnamo town.] [Guide: Stöld & Lås.]
 
 

SÄNKT PRIS på V-LÅSET.

På grund av rationalisering av vår låstillverkning, ha vi avsevärt kunnat reducera priset på V-LÅSET, som alltjämt är oslagbart i kvalitet och utseende.

 

V-LÅSET är effektivt rostskyddat såväl ut- som invändigt.

 

V-LÅSET levereras numera med dubbelhåliga klammer, samt äro de avlånga klammerspåren i låset rymligare än förut, varför låset är synnerligen lätt att montera på alla cyklar, oavsett gafflarnas variationer i bredd och grovlek.

 

V-LÅSET säljes genom fabrikant o. grossistfirmor.

 

Tillverkare

Aktiebolaget Hilloverken

Värnamo Tel. 116 10 växel

 

 

Från Cykel - och Sporthandlaren, Mars.