Inget frontmärke från Lerbäck. PATHE´ > J. M. Boman. ^ back to TOWNS "L" in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
LERBÄCK. - Skåne.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   No Vykort.
 
 
 

 

PATHE´

 J. M. Boman, 

Lerbäck.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
T3c      
 LERBÄCK.      [Vykort register.]
 
 
 
 1953  Cykel - och Sporthandlaren. Mars numret.  
 

SÄNKT PRIS på V-LÅSET.

På grund av rationalisering av vår låstillverkning, ha vi avsevärt kunnat reducera priset på V-LÅSET, som alltjämt är oslagbart i kvalitet och utseende.

V-LÅSET är effektivt rostskyddat såväl ut- som invändigt.

V-LÅSET levereras numera med dubbelhåliga klammer, samt äro de avlånga klammerspåren i låset rymligare än förut, varför låset är synnerligen lätt att montera på alla cyklar, oavsett gafflarnas variationer i bredd och grovlek.

V-LÅSET säljes genom fabrikant o. grossistfirmor.

 

Tillverkare

Aktiebolaget Hilloverken

Värnamo Tel. 116 10 växel