Bicycle register  R                       
 RECORD > Otto Appelqvist. Arlöv. ^ back to RECORD in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
ARLÖV. - Skåne.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.    Vykort. • Vykort, page down.
 
 

 

OTTO APPELQVIST

RECORD

ARLÖV

 

Otto Appelqvist A.-B. Järnhandel.

Lundavägen 29.

Arlöv.

Tel. Malmö 231 89.

 

Firman grundades 1906 av köpman G. V. Nilsson från Malmö, övertogs 1909 av köpman H. Lindqvist, Falkenberg, 1910 av köpman Tomas Olsson, 1922 av köpman Otto Appelqvist och 1939 av nuvarande innehavaren. 1924 bildades aktiebolag.

 

Ett biträde och en springpojke äro anställda i företaget.

 

A. Strand är född den 7 september 1895.

 

 

      

 

Var ligger Arlöv på kartan? (back)

 

 

 
reparation      
 ARLÖV.      [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

Firma E. Bergkvist.

Cykel- & Radioaffär.

Lundavägen 9.

Arlöv.

Tel. 121.

 

Innehavaren började verksamheten 1935. Under åren 1925-1934 var han gravör i sin faders firma, K. O. Bergkvists stenhuggeri i Arlöv.

 

Firman är ombud för radioapparater av märket Luxor och cyklar av märket Monark.

 

Fastigheten är taxerad till 65.000 kr. och brandförsäkrad för 100.000 kr. Firmans omsättning uppgår till 10.000 kr.

 

Innehavaren är medlem av Esperantoföreningen i Arlöv.

 

Erik Gunnar Bergkvist är född den 23 februari 1912 och son till K. O. Bergkvist o. h. h. Agneta f. Jeppsson samt gift sedan 1939 med Greta Elisabet Eriksson.

 
 
       
 ARLÖV.    
 

Firma Josef Nilsson.

Radio-, Cykel-, Sport- & Manufakturaffär.

Hamngatan 5.

Arlöv.

Tel. 274.

 

Firman startades av innehavaren år 1920 som agenturrörelse med adress Lommavägen 15. Åren 1934-1936 reste innehavaren inom manufakturbranschen.

 

År 1937 flyttades affären till dess nuvarande adress. Affären disponerar ljusa och moderna lokaler.

 

Ett biträde är anställt i firman.

 

Innehavaren är medlem i Arlövs Boll- och Idrottsförening samt tidigare styrelseledamot.

 

Josef Nilsson är född den 10 december 1899 och son till sockerfabriksarbetaren Nils Nilsson, Arlöv o. h. h. Karna f. Persson.

 

 
 
 
T3c      
 ARLÖV.  Parti från Lundavägen. Kyrkan. Folkskolan. Sockerfabriken. Medborgarhuset.    [Vykort register.]
 
 
 
       
 1938   Cyklistens handbok. Utgiven av Försäkringsbolaget GÖTA.