Inget frontmärke från Låstad. REO > Eric Fagerberg. ^ back to TOWNS "L-2" in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
LÅSTAD. - Västergötland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   No Vykort.
 
 
 

 

REO

Eric Fagerberg, 

Låstad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
T3c      
 LÅSTAD.      [Vykort register.]