Bicycle register  R                       
 RUNEX > A. Söderlunds Eftr., Böda. ^ back to RUNEX in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
BÖDA. - Öland.
 Andra cykelmärken från Böda.   Vykort.
 
Var  
 

● Var ligger Böda på kartan? (back)

 

  

 

 RUNEX

A. Söderlunds Eftr.

Böda.

 

     
 
00  
 Andra cykelmärken från BÖDA.                                                 ÖLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.    
 

IDEAL ...... Böda Auto-verkstad.

 

RUNEX ..... A. Söderlunds Eftr. (P.g. up.).

  

 [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

 

Vykort:

• Lennart Andersson. Speceri- och Diversehandel.

• Böda Sand.

 
 
M2c      
 BÖDA.      [Post card register.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

Firma

Lennart Andersson.

Speceri- och Diversehandel.

Böda.

Tel. 4.

 

Affärsrörelsen startades under senare delen av 1800-talet av handlanden L. Gaslander, som 1898 flyttade firman till nuvarande lokal. Rörelsen drevs då i samband med jordbruk, och köpman Gaslander innehade affären till 1915, då han överlät den till köpman Sigfrid Lundqvist. Denne, som numera driver möbelaffär i Borgholm, innehade affären i Böda till 1921, då han försålde affärsrörelsen och jordbruket var för sig. Firman övertogs av Aldon Pettersson, som drev dén till 1924, då han efterträddes av köpman A. Olsson. Denne innehade rörelsen till 1928 och efterträddes då av nuvarande ägaren.

 

Innehavaren har i hög grad moderniserat den gamla firman och väl förstått hålla kontakten med dess gamla, inarbetade kundkrets. I affären försäljas alla till en lanthandel hörande artiklar. Tre personer äro anställda i rörelsen. Innehavaren är styrelseledamot i Norra Ölands Köpmannaförbund sedan dess start och förbundets kassör sedan 1933.

 

Lennart Andersson är född 1906, son till nämndemannen och lantbrukaren Adiel Andersson, Räpplinge, o. h. h. Natalia f. Johansson samt gift sedan 1927 med Gulli Johansson, dotter till lantbrukaren Algot Johansson o. h. h. Amanda f. Larsson. Barn: Vaileth, Doris och Laila.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
       
 BÖDA SAND.       
 
 BÖDA SAND.: Badstranden, camping, parkeringsmottagningen, centralanläggningen och restaurangen.