Inget frontmärke från Salstad. IDEAL > G. Johansson. ^ back to TOWNS "S" in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
SALSTAD. - Västergötland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Vykort. • Vykort, page down.
 
 

 

IDEAL

G. Johansson,

Salstad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S3c      
 SALSTAD.     [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Anderssons Bilstation & Cykelverkstad.

Salstad.

Tel. 27.

 

Innehavaren, som har en långvarig praktik såsom chaufför och bilreparatör, övertog det nuvarande företaget 1937 efter maskinisten vid Flo mejeri Gunnar Johansson. Fastigheten uppfördes 1934 och är byggd av trä. Firman har på senare år väsentligt utvidgats, och den maskinella utrustningen har utökats betydligt, så'att den bl. a. omfattar svarv, slip- och borrmaskiner, gassvets och laddningsaggregat för alla slags batterier.

 

Alla slags reparationer utföras såväl för bilar, traktorer och motorcyklar som för vanliga cyklar. Vidare åtager sig firman även olika slags mekaniska arbeten. Den har försäljning av Centrum, Monark m. fl. cyklar samt alla slags reservdelar till dessa, bensin, oljor, färger, måleriutensilier o. dyl. Två personer äro anställda i firman, som även driver droskbiltrafik med en vagn, utrustad med ett av hr Andersson konstruerat aggregat.

 

Erik Andersson är född 1911 och son till snickaren vid Nydquist & Holms Verkstäder Karl Andersson, död 1935, o. h. h. Ellen f. Holm, död 1918. 1936 gifte han sig med
Berta Jonasson. Barn: Monia och Laila.

 

 
 
 
 
     
 
 
    
 
 
T3c      
 SALSTAD.   "S".    [Vykort register.]