Inget frontmärke från Åsvittinge. SPORT > Algot Andersson. ^ back to TOWNS "Å" in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
ÅSVITTINGE. - Östergötland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Kort, page down.
 
 

 

SPORT

Algot Andersson,

Åsvittinge.

 

 

     
 
 
 
M5c      
 ÅSVITTINGE.       [Post Card register.] 
 

 

 

 

 

Firma G. Strömstedt.

Smidesverkstad.

Fridhem.

Åsvittinge.

Tel. 23.

 

 

 

 

 

Företaget startades av nuvarande innehavarens farfader på 1880-talet och samtidigt uppförde han smidesverkstaden. Efter dennes frånfälle arrenderade innehavarens fader smedjan i tio år varefter sterbhuset försålde smedjan till smedsmästare G. E. Andersson, från vilken nuvarande innehavaren köpte rörelsen år 1939.

 

Ägaren började lära yrket vid tolv års ålder hos fadern och var verksam hos denne tills han övertog nuvarande firma. Alla inom yrket förekommande nytillverkningar och reparationer utföras. Två personer äro anställda i rörelsen.

 

Carl Gunnar Strömstedt är född den 27 augusti 1910 och son till smedsmästare August Strömstedt i Konungsund o. h. h. Alida Sofia f. Johansson samt gift sedan 1939 med Märta Ingeborg Carlsson, född den 22 juli 1909. Barn : Carl-Lennart, född 1939.