Bicycle register T -  U.                
 TRYGGER > Axel Österlind / Axel Österlindh, Tygelsjö. ^ back to TRYGGER in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
TYGELSJÖ. - Skåne.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Vykort. • No Vykort, page down.
 
 
   

 

TRYGGER

AXEL ÖSTERLIND

TYGELSJÖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TYGELSJÖ.

 

 

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]  

 

● Smides- & Reparationsverkstad, Waldemar Mårtensson (P.g. down.).

 

● Richters Hembageri & Café (P.g. down.).

 
M3c    
 TYGELSJÖ.    
 

 

 

Firma Waldemar Mårtensson

Smides- & Reparationsverkstad.

Grönahill.

Tygelsjö.

Tel. Malmö 66108.

 
 

 

 

 

 

 

 

Firman startades den 1 juli 1933, då densamma arrenderades av företrädarens änka. Dessförinnan hade herr Mårtensson sedan år 1930 varit föreståndare för densamma. Under arrendetiden, som varade fram till 1938, företog innehavaren ett genomgripande moderniserings och restaureringsarbete, bl. a. anskaffades en modern maskinell utrustning.

 

År 1938 inköptes rörelsen helt av smidesmästare Mårtensson samt utökades samtidigt med cykelaffär. Firman reparerar skördemaskiner, bygger gummihjulvagnar m. m. och utför dessutom värme- och vatteninstallationer samt allt annat arbete inom branschen. Innehavaren är medlem i Södra Skånes Smedsmästareförening. Firman sysselsätter förutom innehavaren tre fast anställda.

 

Waldemar Mårtensson är född den 20 juni 1900 och son till lantbrukare Mårten Nilsson o. h. h. Bengta f. Persson.

År 1932 gifte han sig med Signe Lundberg, född den 13 november 1908. Barn: Stig och Man.

 

 
 
 
M3d    
 TYGELSJÖ.    
 

 

 

Firma Richters Hembageri & Café.

Tygelsjö.

Tel. Malmö. 66186.

 
 

 

 

 

 

 

 

Makarna Richter grundade sin nuvarande rörelse i april 1934, då de övertogo ett i förhyrda lokaler bedrivet café och hembageri. Redan vid starten företogs en mängd förbättringsarbeten på det gamla bageriet. En modern utrustning av bagerimaskiner, såsom elektrisk bakugn, vispmaskin, degbräck, mandelkvarn, elektrisk chokladvärmare m. m. anskaffades. Firman förvärvade snabbt en betydande kundkrets, och omsättningen mångdubblades.

 

Efter sex år inköptes en annan fastighet i samhällets centrum - något närmare Malmö. Där hade förut varit bilverkstad. Efter omfattande om och tillbyggnadsarbeten stod denna färdig att tagas i bruk på nyåret 1941, och firman inflyttade i februari i de nuvarande lokalerna. Fastigheten inrymmer förutom bageriets lokaler: bageri med källare, affär, två caférum, kapprum med W. C., kök samt en stor samlingssal 7x12 m., dessutom cykelverkstad (och ev. senare även bilverkstad), skrädderilokal samt bostäder.

 

Förutom innehavaren och hans hustru äro 2 personer anställda i företaget. Firman tillverkar alla inom branschen förekommande artiklar såsom mjukt bröd, kransar, skorpor, småbröd, tårtor, pastejer, glass in. m. och mottager beställningar å nämnda varor samt ombesörjer framkallning och kopiering av film m. m. och saluför film. Efter att ha skött en av bagarmästare Bagers brödaffär i Lund, lärde fru Richter bageriyrket vid Conditori Fenix i Hörby och hade därefter ytterligare anställning som bagerska i fröken Nordströms konditori i Dalby. Omedelbart därpå startades gemensamt den egna rörelsen i Tygelsjö.

 

William Richter är född den 1 april 1900, son till A. H. Richter o. h. h. Emma f. Lagerstedt från Skirö, Jönköpings län, samt sedan 1934 gift med Tora Wahlqvist, född i Smedstorps församling.

 

 
 
 
T3c      
 TYGELSJÖ.      [Vykort register.]