AB Nymans Verkstäder, Uppsala.  
- - - - - - - - - - - - -
 Crescent barncyklar 1955-56. 1958. 1960. 1963-64.
   
 
N1      
                    
 

 

Crescent Bambino 287  Bj.58

 

 

 

Crescent Bambino 289, 289 B (ovan) Bj.58

 

 
 
N2     
        
 

 

Försäljningstips till handlare i Nymans tidning (1958).

 

     
 
M1a    
  
 1958   Crescent  Bambino 287  
 

En ny populär Bambinomodell med extra breda hjul.

Däck 12" x 2½". Framhjulsbroms, TT-sadel, breda skärmar är några av de starka finesserna på de minstas nya favorit.

 Finns i elegant tvådelad orange/korngul lackering.

 

 

 
M1b    
 1958   Crescent  Bambino 289 B, Crescent  Bambino 289.  
 

 

 

Crescent  Bambino 289 B

Bambino finns även i utförande med tre hjul och lastflak. 

Bakdelen kan lätt utbytas mot samma bakhjul som på nr 289. 

Finns i orange lackering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crescent  Bambino 289

På Bambino - den stora schlagern bland de minsta cykelåkarna - lär sig barnen att cykla enkelt och riskfritt och förenar nytta med nöje på gården eller i lekparken. 

Den har riktig sadel, luftgummiringar 14" x 1½", ekrar av rostfritt stål, förnicklade skärmar och framhjulsbroms. 

Finns i färgerna orange och turkos samt korngul med orange skärmar.

 

 

 

 
 
M2a    
 
 1956  Nymanbolagens tidning "inom ramen" nr.4  
 

Försäljningen av Crescent Bambino är aktuell året runt - och inte minst nu till jul. Den för "innesäsongen" mest lämpliga modellen är 287 med breda tallrikshjul. De breda hjulen skonar trösklar och väggar och ger en mjukare och säkrare gång. 

Men det finns mera, som talar till förmån för Crescent Bambino 287. De släta tallrikshjulen gör att barnen inte kan fastna med tår eller fingrar mellan ekrarna - och det måste ju vara ett viktigt argument, eller hur? 

Även utomhus trampar man lättare med de breda hjulen, som inte äter sig ned i lösgruset på gården eller lekplatsen. Crescent Bambino är en riktig cykel med lätt gång, frambroms, TT-sadel, breda skärmar m. m. 

 

 

Den cykel- och sporthandlare spekulerar säkerligen inte fel, som satsar på att ha en god sortering, sakkunnigt kan demonstrera varorna och som skyltar och reklamerar. Så säger ombudsman David Rönn i en ledare i "Cykel- och sporthandlaren" apropå nästa års försäljning. Inom Ramen vill ytterligare stryka under på detta och i denna artikel speciellt framhålla reklamen, som faktiskt är grunden för all försäljning. 

 

Reklamen grunden för all försäljning 

Som ni vet bygger den moderna industrin på masstillverkning. Det är genom masstillverkning i stora serier, som man kunnat sänka tillverkningskostnaderna. Härigenom har många komplicerade tekniska bruksvaror, till exempel cyklar och mopeder, blivit överkomliga för praktiskt taget var och en. Klen för att masstillverkning skall kunna ske krävs också massefterfrågan. Det är på den punkten reklamen griper in. Tack vare reklamen kan fabrikanten på en gång skapa kontakt med hundratusentals människor, tala om för dem vilka varor han kan erbjuda, hur de ser ut, vad de kostar, var de finns att få. 

Kunden, som kommer in i er affär, är alltså redan bearbetad av Nymanbolagen. I dagstidningarna och i veckopressen har han gång på gång mött annonser om de Crescentprodukter ni säljer. På biograferna har han sett annonsfilmer, som för fram samma försäljningsargument, och från affischpelare och i skyltfönster lyser Crescent i starka färger. Ni kan tryggt räkna med att varje kund, som kommer in i er affär, har observerat annonserna, skyltarna, reklamfilmerna m. m. för dessa varor. 

Nymans reklam är ytterst noga planerad. På basis av försäljningssiffrorna för branschen gör man t. ex. upp säsongkurvor, som visar exakt under vilka tidsperioder folk är som mest hågade att köpa cyklar eller mopeder. Reklamen måste rätta sig efter försäljningsmöjligheterna. Och eftersom reklamens uppgift är att förbereda försäljningen, bör reklamkampanjen vara som starkast strax före säsongkurvans försäljningstopp. 

Det gäller för er att dra största möjliga nytta av Nymans omfattande reklam. När kampanjen för de olika Crescentprodukterna sätter igång på allvar framåt vårkanten, måste ni se till att er egen affär står beredd att på bästa sätt ta emot kunderna. 

 
Crescent Bambino 287 är ett lämpligt försäljningsobjekt till julen. 
  

Lagret måste vara så komplett som möjligt, de nya modellerna skall stå i skylten, skyltmaterialet måste vara uppsatt och de nya katalogerna ligga framme. Vet ni att någon i grannskapet funderar på att köpa en ny cykel, moped, aktersnurra, gräsklippare, eller vad det nu kan vara av era varor, så sänd honom eller henne en katalog - eller, vilket är ännu bättre, ring upp och fråga om ni får demonstrera de nyheter ni har av den vara som intresserar spekulanten. 

För att ni verkligen skall ha nytta av Nymans reklam, fordras det att ni håller reda på vad Nymans gör. Ta därför noga del av alla meddelanden om en ny reklamkampanj. Då kan ni i förväg planera in de olika nyheterna i er skyltning och beställa reklammaterial och annonsmatriser i tid. 

Apropå annonsmatriser - hör ni till dem som tror att en egen annonsering inte har någon betydelse, när Nymans samtidigt annonserar med så stora annonser? Det kanske är förklarligt om ni tror så, men i själva verket är förhållandet tvärtom. Nymans stora riksannonsering väcker intresse för Crescent-produkterna. Men företaget kan inte av olika skäl i sina annonser tala om för allmänheten, i vilka affärer Crescent finns att köpa. 

Men ni kan själv passa på tillfället. Genom att i mycket nära samband med Nymans annonser tala om att just ni säljer de annonserade produkterna kan ni länka in allmänhetens intresse till just er affär. Det behöver visst inte vara några större annonser. Erfarenheten visar, att även mycket små detaljistannonser kan ge utomordentliga resultat. Huvudsaken är att de kommer vid rätt tillfälle. 

I det sammanhanget kan det vara skäl i att undersöka, vilka dagar ni har den största besöksfrekvensen. Har ni t. ex. inte ovanligt många kundbesök på lördagarna, då folk slutar tidigt och har tid att gå ut och titta i butikerna? I så fall skulle det också vara klokast att annonsera på fredagar eller lördagar i ortstidningen. 

Det är ingen konst att åstadkomma en säljande och trevlig skyltning med de många hjälpmedel ni får. Färgglada streamers att fästa på rutan, ramskyltar, vimplar, skyltställ, kataloger och andra trycksaker - allt kan användas, det är bara att välja det som passar bäst för er. Utnyttja materialet och se till att ni skyltar om ofta helst varje vecka. Kan ni komplettera Nymans material genom att anlita någon dekoratör, så är det desto bättre. 

Inne i lokalen kan ni naturligtvis också med fördel utnyttja skyltmaterialet. En glad affisch på väggen och ett trevligt skyltställ på disken piggar upp atmosfären. Men undvik överdrifter. Alltför många sådana saker uppställda inomhus kan lätt ge ett ovårdat och slarvigt intryck. 

Trycksaksreklamen kan ni också ha stor nytta av. Från Nymans får ni prospekt och kataloger. Vidarebefordra dem till kunderna. Visst kan det bli ganska många trycksaker att hålla reda på ibland. Men skaffa ett ställ att hänga på väggen eller ha på disken och där kunden lätt kan finna den trycksak han vill ta en närmare titt på. Det blir trivsammare både för kunden och för er själv än om broschyrerna skall ligga och skräpa lite här och var i lokalen. 

En salt är mycket viktig i detta sammanhang, och det är att se till, att de fasta kunderna får sådana trycksaker, som de kan vara intresserade av. I förra veckan frågade kanske en kund efter en nyhet, som ni då ännu inte hade fått hem. Men idag har ni fått leverans och nu har ni också fått en trycksak på den nya mopedmodellen eller vad det nu kan vara. Passa då på att skicka en broschyr till kunden och skriv samtidigt några rader om att nu har mopeden kommit hem. 

Ni vill ju att varje strökund, som handlat hos er, skall komma tillbaka - bli stamkund. Men om ni verkligen skall få en kundkrets, som håller sig till just er affär, då får ni inte bara sitta still och vänta på att kunderna skall komma. Lägg upp ett adressregister på alla fasta kunder och se till att de får reda på alla nyheter ni kan erbjuda dem. Får ni inte reda på namn och adress genom att skicka hem varor till dem någon gång, så drag er inte för att fråga direkt. Tala om att ni gärna vill hålla era kunder underrättade om de nyheter, som kommer in, och att ni därför skulle vilja anteckna namn och adress. 

Det finns tillfällen varje år, då ni har verklig nytta av ett sådant adressregister. På hösten t. ex. kan ni skicka ut ett brev om vinterförvaring av cyklar, på våren ett brev som talar om att de som vill ha sin cykel eller moped genomgången, gör klokt i att lämna in den innan rusningen sätter in. Och när ni har fått in några nyheter, så tänk efter: till vilka borde jag sända ett meddelande om detta? Är det så många att det skulle löna sig att annonsera? Eller räcker det med ett brev eller den trycksak jag fått? Eller fordras det kanske både annonsering och direktbearbetning? 

Noggrann planering är nödvändig om man skall få största möjliga ekonomiska utbyte av reklam. Tänk därför ut långt i förväg hur ni skall lägga upp er reklam och gör upp ett schema över alla stora eller små reklamåtgärder. Då får ni en överskådlig bild som gör det lättare för er att samordna de olika reklamåtgärderna - både ifråga om innehållet och den tidpunkt de skall sättas in. För också anteckningar om resultatet. Kontrollera hur många exemplar extra ni säljer av en vara, som ni annonserar, dvs. jämför omsättningen annonsdagen med omsättningen under de dagar ni inte annonserar. 

 
 

Lägg gärna med svarskort i alla brev där ni gör något erbjudande till kunderna och jämför hur många svarskort ni får vid olika tillfällen. Ställ er utanför skyltfönstret ibland och studera hur folk reagerar. Stannar de och tittar? Blir de stående en stund framför fönstret, gör de några särskilda kommentarer till sitt sällskap eller ägnar de skyltningen endast en hastig blick? Det är genom sådana åtgärder ni kan bedöma hur pass efftiv er skyltning är och därmed lära för framtiden. 

Den personliga reklamen är också utomordentligt viktig för er affär. Visst tar det bort en massa tid att vara med i sportklubben, turistföreningen och andra liknande sammanslutningar på er ort. Men det är väl använd tid, även om det går åt en söndag då och då till funktionärsjobb vid en idrottstävling eller några kvällar i månaden till sammanträden. Det är vid dessa tillfällen ni värvar vänner, inte bara till er själv utan också till er affär. Till slut blir det själv klart för klubbkamraterna att besöka just er affär när de skall köpa cykel och sportartiklar.