Bicycles & accessories.  
 VÄSTERGÖTLAND Försäljningsställen, reparationsverkstäder utan eget känt cykelmärke.    ^ back to Västergötland. - Towns, orter.
- - - - - - - - - - - - -
  - Källa 95%: Sveriges Privata Företagare. Västergötland. Förlaget Svensk Hembygd.
 Västergötland I - Västergötland II.    Back to landskap Västergötland.
 

B

Björketorp:

● Björketorps Cykel-, Sport & Radioaffär. Oscar Carlsson.

 

F

Finnerödja:

● Finnerödja Bil- och Cykelverkstad. K. Johansson o. G. Carlsson.

● Finnerödja Reparationsverkstad. Oskar Almkvist.

 

G

Grästorp:

● Firma Folke Ek. Motorcykel- & Cykelverkstad.

● Malmqvists Eftr. Carl Carlqvist. Bil- & Motorverkstad.

 

Gullspång:

● Firma Wetterlind & Hellquist. Reparationsverkstad.

 

Gössäter:

● Firma Erik Larsson. Österplana.

● Firma Georg A. Persson. Cykelverkstad. Fullösa.

 

H

Helås:

● Bröderna Lönnerud. Cykel- & Reparationsverkstad, Tegåsen.

 

Hultafors:

● Firma H. Berntsson. Bilstation och Reparationsverkstad. Olsfors.

● Hultafors Smides- & Reparationsverkstad. E. Ph. Källgren.

 

Husaby:

● Firma Karl Lax. Cykelreparationsverkstad. Skälvum.

 

K

Karlsborg:

● Axel Erikssons Eftr. Smides- & Mekanisk verkstad. Cykelaffär.

 

 
    

 

Björketorps Cykel-, Sport & Radioaffär.

Oscar Carlsson.

 

 

Finnerödja Bil- och Cykelverkstad.

Karl Johansson och Gunnar Carlsson.

 

 

Finnerödja Reparationsverkstad.

Oskar Almkvist. 

 
 
 
    

 

Firma Folke Ek.

Motorcykel- & Cykelverkstad, Grästorp.  

 

Malmqvists Eftr. Carl Carlqvist. Bil- & Motorverkstad, Grästorp.

 

 

Firma Wetterlind & Hellquist.

Reparationsverkstad. Gullspång.

 

 
 
 
    

 

Firma Erik Larsson.

Österplana. Gössäter. Tell. Hällekis 18.  

 

 

Firma Georg A. Persson. Cykelverkstad.

FULLÖSA. Gössäter.

 

 

Bröderna Lönnerud. Cykel- & Reparationsverkstad.

Tegåsen. Helås. Tel. 12.

 
 
 
    

 

Firma H. Berntsson.

Bilstation och Reparationsverkstad.

Olsfors. Hultafors. Tel. Borås 95025.

 

 

Hultafors Smides- & Reparationsverkstad.

Inneh. E. Ph. Källgren.

Hultafors. Tel. Borås 95011.

 

 

Firma Karl Lax.

Cykelreparationsverkstad.

Skälvum. Husaby.

 

 
 
B3c    
 BJÖRKETORP.     [Västergötland main page.]
 

 

 

 

Björketorps Cykel-, Sport & Radioaffär.

Inneh. Oscar Carlsson.

Surteby - Katteby.

Björketorp. Tel. 60082.

 

Firman startades 1939 och ligger utmed stora landsvägen Varberg-Borås. Den representerar Monarks service och säljer cyklar av detta märke samt radioapparater av olika fabrikat. Innehavaren var tidigare anställd inom speceribranschen hos Sigurd Kjellberg i Tvååker, tills han öppnade egen affär.

 

Oscar Carlsson är född den 2 december 1902 och son till lantbrukaren Gust. Carlsson från Onsala o. h. h. Selma f. Nilsson.

 

 
 Björketorps Cykel-, Sport& Radioaffär. Inneh. Oscar Carlsson. Surteby-Katteby. Björketorp.
 
F3c    
 FINNERÖDJA.     [Västergötland main page.]
 

 

 

 

Finnerödja Bil- och Cykelverkstad.

Inneh. Karl Johansson och Gunnar Carlsson.

Finnerödja.

Tel. 22.

 

Rörelsen startades 1931 som bil- och cykelreparationsverkstad av herrar Gunnar Carlsson och Karl Johanson och utökades 1937 med smidesrörelse varvid även den 1931 uppförda verkstaden tillbyggdes. Bland den förstklassiga utrustningen kan nämnas slip- och borrmaskiner, smedja med el. fläkt, kompressoraggregat för sprutlackering samt laddningsaggregat för bil- och radiobatterier.

 

Firman försäljer även cyklar av ledande märken samt reservdelar till bilar.

5 personer sysselsättas. Alla slags arbeten inom smides- och bilreparationsbranschen utföres av fackutbildad personal.

 

Karl Johansson är född år 1906 och Gunnar Carlson år 1908.

 

 
 
 
F3d    
 FINNERÖDJA.     [Västergötland main page.]
 

 

 

 

 

Finnerödja Reparationsverkstad.

Inneh. Oskar Almkvist.

Finnerödja.

Tel. 53.

 

Innehavaren började lära inom smedsyrket hos sin fader i Tived och blev med tiden allt mera anlitad för utförande av reparationer o. dyl. Då ingen smidesverkstad fanns i Finnerödja, startade herr A. år 1931 en mindre rörelse invid järnvägsstationen. Genom innehavarens yrkesskickliga ledning blev rörelsen mer och mer omfattande, och efter ett år flyttades den till en större lokal vid kyrkan. Även denna fastighet visade sig snart för liten varför herr Almkvist lät uppföra en egen fastighet där verkstaden nu är inrymd.

 

Alla slags smides- och mekaniska arbeten utföres och även bilar repareras. Företaget tillverkar också mindre traktorer och bilvagnar. Bland den förstklassiga maskinutrustningen kan nämnas luftkompressor, laddningsaggregat och svetsningsaggregat m. m. Firman innehar också till försäljning bensin från B.P. -mack, samt oljor o. dyl.

 

Oskar Almkvist är född år 1904 och son till lantbrukare V. A. Almkvist o. h. h. Emma f. Andersson. Han är gift sedan 1933 med Hanna Eriksson. Barn: Alf, född 1934 och Maj-Ingrid, född 1939.

 

 
 
 
G3c    
 GRÄSTORP.   Rikstelefonkatalogen Skövde-delen 1963 [Västergötland main page.]
 

 

 

 

 

Firma Folke Ek.

Motorcykel- & Cykelverkstad.

Grästorp.

 

År 1928 övertog innehavaren en verkstad i Grästorp efter J. A. Ramph och startade nuv. motorcykel- & cykelverkstad. Firman utför allt, som hör till en fullständig reparationsverkstad och sysselsätter under nuv. förhållanden 2-3 man.

Rörelsen försäljer även nya cyklar och motorcyklar av Wiklunds fabrikat, vilka märken sålts alltsedan starten.

 

Folke Ek är född år 1896.

 

 
 
 
G3d    
 GRÄSTORP.     [Västergötland main page.]
 

 

 

 

 

Malmqvists Eftr.

Inneh. Carl Carlqvist.

Bil- & Motorverkstad.

Grästorp.

 

Verkstaden, som förestås av Hans Hansson, utför allt inom motorbranschen, såsom bil-, motorcykel och cykelreparationer under full garanti. Rörelsen förfogar över en modern maskinell utrustning för alla slag av reparationer, batteriladdningar och lackeringar.

Föreståndare Hans Hansson har en 15-årig praktik inom motorbranschen. Verkstaden är belägen. vid stora infartsvägen från Skara.

 

 
 
 
G4c    
 GULLSPÅNG.     [Västergötland main page.]
 

 

 

 

 

Firma Wetterlind & Hellquist.

Reparationsverkstad.

Gullspång. Tel. 61.

 

Firman startades år 1923 av Erik Wetterlind och E. Fors som smidesverkstad och cykelaffär. År 1924 utgick E. Fors ur firman.

År 1939 ombildades firman och L. Hellquist inträdde i företaget. Är 1930 upphörde smidesverksamheten och firman ägnade sig helt åt reparationer av automobiler. Rörelsen sysselsätter åtta arbetare.

Cyklar försäljas numera samt reservdelar till bilar och cyklar. Firman utför montering av gengasaggregat.

 

Erik Wetterlind är född 1896 och Lennart Hellquist är född 1911.

 

 
 
 
G5c    
 GÖSSÄTER.     [Västergötland main page.]
 

 

 

 

 

Firma Erik Larsson.

Speceri- & Diverseaffär.

Österplana.

Gössäter.

Tel. Hällekis 18.

 

Innehavaren startade eget företag i samma bransch är 1924 i Böne i Älvsborgs län. Är 1934 flyttades rörelsen till Skagen i Österplana, där en affär övertogs. En ljus och modern affärsbyggnad med goda skyltmöjligheter uppfördes. Affären för allt, som tillkommer en lanthandel: specerier, manufaktur, järnvaror, skodon och sportartiklar.

 

Cyklar av märket Monark försäljas även samt bensin av märket Shell. Sonen Stig är medhjälpare i företaget. Årsomsättningen har ökats från 25.000 till 70.000 kr. Köpman Larsson är medlem av Sveriges Köpmannaförbund. Han är ordförande i Österplana fattigvårdsstyrelse, ledamot av Österplana fattigvårdsstyrelse och kassör i familjebidragsnämnden.

 

Erik Larsson är född 1890 och son till lantbrukaren Emil Larsson från Böne o. h. h. Augusta f. Bred. 1921 gifte han sig med Hildur Johansson. Barn: Stig och Britta.

 

 
 
 
G5d    
 GÖSSÄTER.     [Västergötland main page.]
 

 

 

 

Firma Georg A. Persson.

Cykelverkstad.

Fullösa.

Gössäter.

 

Firman startades 1936 av nuvarande ägaren, vilken åren. 1930-1936 varit aktiv tävlingscyklist. Reparationer utföras och dessutom försäljas cyklar av märkena Nordstjärnan, Hermes och Crescent m. fl.

 

Ett rikhaltigt reservdelslager finnes samt belysningsartiklar och radioapparater av märkena Kungsradio och Centrum. Även en del sportartiklar försäljas. Innehavaren är medlem av Skaraborgs läns Velocipedhandlareförening.

 

Georg A. Persson är född 1911 och son till jordbrukaren Valfrid Persson från Forshem (död 1918). 1938 gifte han sig med Greta Funke. Barn: Stig, född 1938.

 

 
 
 
H3c    
 HELÅS.   TEGÅSEN   [Västergötland main page.]
 

 

 

 

 

 

Bröderna Lönnerud.

Cykel- & Reparationsverkstad.

Tegåsen.

Helås.

Tel. 12.

 

Innehavarna startade företaget omkring 1926. I firman försäljas cyklar av märkena Crescent, Hermes, Husqvarna, Marathon, Örnen m. fl. samt radioapparater av märket Radiola.

 

För verkstadens behov finnes en fullständig verktygsuppsättning och utföres alla förekommande reparationsarbeten samt enklare reparationer av radio. Komplett reservdelslager till cyklar finnes. Firman är dessutom ombud för Svenska Lifförsäkringsaktiebolaget. Innehavarna driva även ett mindre lantbruk om c:a 20 tunnland.

 

Einar Lönnerud är född år 1904 och gift sedan år 1938 med Kanna Johansson. Gustaf Lönnerud är född år 1906 och gift sedan år 1939 med Anna-Lisa Olsson.

 

 
 
 
H4c    
 HULTAFORS.     [Västergötland main page.]
 

 

 

 

 

Firma H. Berntsson.

Bilstation och Reparationsverkstad.

Olsfors.

Hultafors.

Tel. Borås 95025.

 

Firman startades år 1929 av nuvarande innehavarna, verkstads ägaren Håkan Berntsson och hans broder Helge Berntsson. Rörelsen var från början inrymd i en liten verkstad, men sedan år 1940 disponerar firman över en stor och modern verkstadslokal i egen nyuppförd fastighet.

 

Alla slags reparationer, svetsningar och mekaniska arbeten utföras, varjämte firman även förfogar över två trafikbilar för persontrafik. Håkan Berntsson började i branschen år 1926 och Helge Berntsson har praktiserat i reparationsbranschen sedan skolåldern. Firman försäljer även sportartiklar och cyklar av ledande fabrikers märken. Håkan Berntsson är ombud för Försäkringsbolaget Holmia samt Livförsäkringsbolaget Framtiden i Stockholm.

 

Håkan Berntsson är född år 1903 och Helge Berntsson år 1908.

 

 
 
 
H4d    
 HULTAFORS.     [Västergötland main page.]
 

 

 

 

Hultafors Smides- & Reparationsverkstad.

Inneh. E. Ph. Källgren.

Hultafors.

Tel. Boras 9,5011.

 

Rörelsen startades av nuvarande ägaren år 1919. År 1926 inflyttade firman i egen fastighet, där en modern verkstadslokal och en trevlig affärslokal, för försäljning av cyklar och sportartiklar, disponeras.

 

I verkstaden bedrives hovslageri samt utföres maskin-, redskaps-, cykel- och bilreparationer. Även rörläggningsarbeten utföres. Innehavaren, som varit anställd i flera firmor, bl, a. som verkmästare på Verkstaden Standard i Borås, har därigenom förskaffat sig stor praktik och god branschkännedom. Han har även genomgått aftonskola och elektroteknikkurs i Borås. Förutom sonen Lennart Källgren, som är delägare i firman, sysselsätter densamma två till tre man.

 

Edvard Philip Källgren är född 1877 och son till Johan Petter Källgren o. h. h. Maria f. Råde. År 1900 gifte han sig med Elfrida Svensson.

Barn: Ingeborg, Isa. Filip, Naemi och Lennart.

 

 
 
H5c    
 HUSABY.     [Västergötland main page.]
 

 

 

 

Firma Karl Lax.

Cykelreparationsverkstad.

Skälvum.

Husaby.

 

Den 22 aug. 1940 startade nuvarande innehavaren egen reparationsverkstad i köpman Axel Larssons f. d. affär.

Lokalen är synnerligen lämplig för sitt ändamål.

 

Karl Lax är född 1898 och son till snickare Olavus Lax från Husaby, död 1922 o. h. h. Mathilda Kristina Lindberg.

 

 
 
 
K3c    
 KARLSBORG.   Rikstelefonkatalogen Skövde-delen 1963 [Västergötland main page.]
 

 

 

 

Axel Erikssons Eftr.

Smides- & Mekanisk verkstad.

Cykelaffär.

Karlsborg. Tel. 69.

 

Firman startades år 1888 av nuvarande ägarens fader, Axel Eriksson, som drev den till sin död 1917, då den övertogs av sonen. Smidesarbeten och mekaniska arbeten utföras och dessutom plåtslageriarbeten. Cyklar ha sålts, sedan de första cyklarna kommo i marknaden. Nu säljas cyklar av alla märken. Byggnadssmiden och alla slags reparationsarbeten utföras också. Innehavaren är medlem av Karlsborgs Hantverksförenings styrelse, av Svenska Motorklubben och av Karlsborgs Motorklubb.

 

Gunnar Eriksson år född 1883 och son till Axel Eriksson o. h. h. Augusta f. Klingberg. 1907 gifte han sig med Elin Johansson.

Barn: Olle, född 1909, Britta, född 1916, Ula. född 1923 och Bengt, född 1926.

 

 
 
 
TOPP