Bromfiets, Brommers, Bakbrommers - Carrier, Fiets. Bromfiets, Brommers, Bakbrommers - Carrier, Fiets.
 Falcon • Fa. Nieuwenhuyse, Den Haag ● Holland.   ^ Back to NL main.
- - - - - - - - - - - - -
 
    []
 
 N2       
                                 
 

 

Falcon bromfiets  Bj.56

Motor: FBM

 

 

 

 

Lucia 1956

 

 
 
M2c    
 1956     [Back to NL brands 1956.]
 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is maar een prent!

De FALCON is al genoeg bekend!

 

 

FALCON

DE BROMFIETS VOOR

ZWAAR GEBRUIK!

 

 

 

 

 

IMPORTEUR VOOR GEHEEL NEDERLAND:

Fa. NIEUWENHUYSE

CHARL. DE BOURBONPLEIN 28 — DEN HAAG — TELEFOON 113281

 

 

 

 

met de beroemde Italiaanse 49 cc FBM motor.

 

• ZWEEFARMACHTERVER1NG

• TELESCOOP VOORVERING

• TWEE VERSNELLINGEN

• KICKSTARTER

• ÉÉN KETTING

• ZEVEN LITER TANK

• VOLREMNAVEN VOOR EN ACHTER

• UITV. MET DUOZIT

• ZEER MODERN EN ONVERWOESTBAAR RUGGEGRAATFRAME

• 23 INCH BANDEN

• 15 WATT VERLICHTING

 

•  f.675.-

 

 

 

 

 

 

  Bromfiets 4/56

 
 
M3c    
 1956   LUCIA: 1952,  1956. [Guide: Ljus & Reflex.]
 

 

Wacht niet op Wetswijziging!

 

Controleer zelf de snelheid van Uw bromfiets!

 

Binnenkort zijn bepalingen te verwachten inzake

de maximum-snelheid van bromfietsen! De ver-

standige bromfietseigenaar zorgt nü reeds voor

EIGEN CONTROLE van zijn snelheid. De vraag

naar snelheidsmeters stijgt daardoor met de dag.

Koop nu reeds onze

 

Lucia snelheidsmeter-kilometerteller

om aanstonds startklaar te zijn! Tijdige aan-

schaffing behoedt U voor proces-verbaal! Los

gemonteerd op het stuur of ingebouwd in speci-

ale koplamp, ’s Avonds duidelijk verlicht.

Prijs f 24.— Compleet met koplamp vanaf f 37.50.

 

TECHNISCHE INDUSTRIE

A. C. KOOT n.v.

DE MEERN (UTRECHT) - TEL. K 3406-341 -342

 
 

 

 

 

 

   Bromfiets 4/56

 
 
 
 
   Bromfiets, Brommers, Bakbrommers - Carrier, Fiets.