Husqvarna mopeder, MC......
 Så här testas en Husqvarna-moped. ^ back to HVA main.  
- - - - - - - - - - - - -

[52-57] Novolette: [52-53] 3311 Rex-motor. [54] TfA test 3411, 3421. Premiär, photos. [55] 3521, Story, photos.

----------------------[56] 3611 F, 3611, 3622, Nynäshamn. [56] Sport 3531-2. [56-57] Transport 3642.

[57-59] Roulette: [57] Standard 3752. Norge. Instr. bok. [57] Lyx 3772/3. Finland. [58] Populär 3811. [58] 3822. [58] 3832. [59] Standard.

[58-61] Corona.

[59-61] Cornette: [59] 3912, TfA-test. [59-61] Cornette in Bullaren. [60] 3912, HVA Nytt. [60-62] 4022, 41221, 41222-3, 41223.

[60-66]: [60] 416012, (41121, 41123). [60-61] Standard 4132. [61] Lyx 4112, 41121. [61] Sveriges mopedist. [61] Såhär testas HVA.

----------[61-62] Standard 4232, 42321. [62] 41122, 42121, 42122, Långaberedning. [65] Lyx 943122. [65-66] Sport 943124.

[1903-59] Skooter, MC: [03-39] MC. [54] MC fabrik från stormaktstiden. [54-59] MC. [55] Scooter Parilla, test. [55] Glimtar från HVA.

- [HVA motorer]. - [CSR] Hva modeller. - [55-60] Trädgård & Skog. - [59-62] Utombordare. - [59] HVA, ett bilmärke.

  [Artikel guide.]
 
 
 1961   
 
 

Så här testas en Husqvarna-moped

 

Samtliga mopeder, som lämnar tillverkningsbandet på Husqvarna undergår en mycket nogrann testning. Varje moped körs med egen motor i en testbänk där hastighetsmätaren är kalibrerad efter motsvarande verklig -körning på landsväg. Men det räcker inte med att motorn skall gå sina 30 km: den bör också ha en bra backtagningsförmåga vilken också provas i denna bänk. 

 

En liten likströmsgenerator är placerad i en av de rullarna på vilken bakhjulet går. Genom att belasta den med ett motstånd får man en bromsverkan som motsvarar en backe, som man fordrar att mopeden skall kunna gå uppför utan tramphjälp. Därtill skall den klara backen med en hastighet som inte får understiga 24 km/tim. 

  

Bilden nedan: Hastighetsmätaren visar nästan 30 km för denna moped som körs i kontrollrummet vid monteringsbandet. Bromsvågen sitter på väggen t.h. på bilden medan motståndet för bromsningen regleras med ratten ovanför förarens huvud. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Men Husqvarna nöjer sig inte bara med detta. Vissa mopeder tages ur tillverkningen och får gå omfattande prov på svåra vägar. Det är från sådana prov som dessa bilder är tagna. Just dessa prov ger erfarenhet av det slag, som motsvarar många mopedcrossåkares sätt att hantera sina fordon, och det är av värde att veta att våra mopeder även håller för så omild behandling. 

 

 

 
 
 

Mopeden segar sig upp över krönet i en av backarna på Huskvarnas motorcrossbana. 

 

 

   
 

Inte ens rena terrängen avskräcker Folke Andersson när han provar framkomligheten för sitt fordon.

 

 

 
 
 
 
 
HUSQVARNA.