HELKAMA - SISU
 Helkama Oy Helsinki. ● Valmistaja: Veljekset Helkaman Tehdas Oy, Hanko (Hangö).

^ back to Helkama Oy main.

- - - - - - - - - - - - -

[1955-60] Hopeasauma Mopo. ● Hopeapääsky Mopo. 

[1958-61] Hopeasiipi de Luxe - Sport. [1961] SISU, de Luxe - Sport.

[1961-64] Vasama 50, 70, 75cc. [1964] Helkama: Export, Vasama, de Luxe, Mopo-skooteri.

 

 1955-60 [Back to SF reg., Hopeasauma - Hopeapääsky.]
 
N1     
                                                   
 

 

Hopeasauma.

Suur messu mopedit 1955.

Motor: Express

 

 

 

Hopeasauma Mopo E 2.  Bj.57

Motor: Express.

 

 
 
N3      
                                                  
 

 

TM (Tekniikan Maailma) koeajaa:

Hopeasauma Mopo E 2.  Bj.57

 

 

 

Hopeasauma Mopo E 3.  Bj.58

Motor: Express

 

 
N5        
         
 

 

Hopeapääsky Bj.59

Motor: Demm

 

 

 

Hopeapääsky Bj.59

Motor: Demm

 

 
 
N6   
                             
 

 

SHELL 2 T Two Stroke-öljy 1959

 

 

 

Hopeapääsky Bj.60

Motor: Demm

 

 
 
M0d    
 1955      [ Hopeasauma.Peto. • Pyrkijä.]
 

MESSUJEN MOPEDIT

Helsingin syysmessuilla esittäytyivät suomalaiset mopedit.

Tulokkaita oli kolme ja esittelemme nyt heidät kuvajärjestyksessä ylhäältä alaspäin.

 

 

HOPEASAUMA

Helkaman Hopeasauma-mopediin ilmoitetaan kuuluvan länsisaksalainen Express-moottori, jonka kuutiotilavuus on 50 ksm, hevosvoimia 1,5 ja nopeus on parhaimmillaan 35-40 km/t.

Polttoainekulutus on 1,5 litraa 100 km:llä. Hopeasauma-mopediin kuuluu tietysti hopeasaumarunko. Koemopedien valmistamisen jälkeen ilmoitettiin hinnaksi suunniteltavan 42-48.000 mk.

 

 

 
 
 
M1a    
 1957   Hopeasauma Mopo malli E 2. käyttö- ja huolto-ohjekirja Tekniikan Maailma 2/57 Veljekset Helkaman Tehdas Oy, Hanko. 
 
 

 

 

 

Hankkikaa nyt

 

MOPO maksaa vain

52.500:

Helmikuun loppuun

saakka myös vähittäis-

maksuehdoin.

 

 

HOPEASAUMA

MOPO

 

odotettu kansankulkuneuvo

 

Veljekset Helkaman Tehdas Oy:n suunnittelu-

ja kokeilutyön tuloksena on nyt syntynyt hieno

suomalainen mopedi MOPO. MOPO-kyyti on

huokeata ja nopeata: 5 markalla 10 kilometriä

15 minuutissa. Yhdellä täytöllä (5 l) ajatte 400 km.

Ajokortin saatte ilman erikoiskoulutusta

riittää että osaatte ajaa ja tunnette liikenne-

säännöt. MOPOLLA on yhtä helppo ajaa kuin

polkupyörällä, säästytte vielä polkemisen vai-

voilta. Nyt voitte saada MOPON heti!

Postittakaa oheinen kuponki jo tänään!

 

 

Olen kiinnostunut uudesta MOPOSTA ja

tahtoisin lähempää esittelyä

 

.................................................

NIMI painokirjaimin

 

.................................................

OSOITE. samoin, olkaa hyvä

 

Kuoreen: HELKAMA, H:ki, Lauttasaari

TM

 

 

Motor: Express

 

 

 
 
 
M1b    
 1957   Veljekset Helkaman Tehdas Oy, Hanko. Tekniikan Maailma 2/57
 
 

TM koeajaa:

 

HOPEASAUMA

MOPO

Malli E 2

 

ERI MALLIEN runsaudesta ja ennen kaikkea yleisön

kasvavasta mielenkiinnosta päätellen näyttää siltä,

että kuluvasta vuodesta tulee mopedien varsinainen läpi

murtovuosi Suomessa. Onhan siihen jo aikakin, sillä oli-

han esimerkiksi toissa vuoden syksyllä Ruotsissa lähes

350.000 mopedia käytössä. Samanlainen on tilanne muissa-

kin Pohjois- ja Keski-Euroopan maissa, missä on havaittu

mopedin ylivoimaisuus halpana ja taloudellisena liikenne-

pulman ratkaisuna.

 

Myöskin Suomessa on alusta alkaen seurattu kehitystä,

vaikka lisenssivaikeudet ovatkin estäneet tarvittavien ul-

kolaisten osien maahantuonnin. Kuitenkin ovat polkupyö-

rätehtaamme suorittaneet jatkuvasti kokeiluja ja rakenta-

neet prototyyppejä, niin että suomalainen mopedi on täy-

sin kansainvälisellä tasolla - jopa joissakin suhteissa pa-

rempikin.

 

Näihin uranuurtajatehtaisiin kuuluu Veljekset Helka-

man Tehdas Oy Hangossa, jonka valmistama MOPO-sarja

on nyt markkinoilla. Jo ensi silmäys antaa miellyttävän

vaikutelman, sillä tyylikäs runkorakenne ja kaunis, kes-

tävä lakkapinta kestävät vaativankin arvostelun. Kun

myöskin sen ominaisuudet ovat hyvät, olemme valinneet

sen tämänkertaiseksi "koeajouhriksemme". Ajankohta oli

sikäli kiitollinen, että saatoimme kokeilla MOPOa sekä

paljailla että lumisilla ja jäisillä erilaatuisilla teillä, jol-

loin ennakkoluulomme mopedeista suurelta osalta karsiu-

tuivat pois.

 

Kestävä rakenne

MOPOn runko on valmistettu länsisaksalaisesta kylmä-

vedetystä Benteler-teräsputkesta. Kaikki runkoliitokset

ovat hopeakovajuotoksia, joka on Velj. Helkaman Tehtaan

erikoisuus. Kun tällaisessa juotoksessa tarvittava lämpö on

alhainen, ei teräkseen jää haitallisia jännityksiä, vaan juo-

tos on erittäin vahva. Myöskin hapettuminen juotoksen

ympäriltä on melkein olematon, ja teräs siis säilyttää

kaikki hyvät ominaisuutensa.

 

Moottorin kiinnityslevyt ja takapyörän korvat ovat valo-

kaarihitsatut. Juotosten ja hitsausten jälkeen on runko

puhdistettu hiekkapuhaltimella. Pohjavärin päälle se on

saanut varsinaisen värinsä, joko sinisenvihreän tai viinin-

punaisen. Kun koristeet on siten maalattu, on runko saa-

nut kauttaaltaan suojaavan polttolakkakerroksen, joka on

kuivattu 180° lämmössä.

 

  

    MOPOA TEHTIIN viime kesänä 300 kap-

    paleen koesarja. Siitä saatujen kokemusten

    perusteella on parhaillaan tekeillä suurempi

    sarja. Hinta on noin 52 000:-. Pyörällä on

    pieni toimitusaika.

 

 

   

 
 

Express-moottori

Kuten yleensä mopedeissa, on MOPOnkin moottori 50

cm3 tilavuudeltaan ja kaksitahtinen. Alkuperältään se on

länsisaksalainen, mutta sitä valmistetaan lisenssillä Tans-

kassa, josta on huomattavasti helpompi saada tuontilisens-

sejä kuin Länsi-Saksasta. Rakenteeltaan se on niin yksin-

kertainen, että kaikki huollot ja korjaukset voi haluttaessa

suorittaa itse.

 

Pakkasessa käynnistyi moottori moitteettomasti. Kiitos

siitä lankeaaa ns. automaattistartille, joka on kaasutti-

messa sijaitseva pieni venttiili. Alaspainettuna se sulkee

ilmakanavan päästäen sylinteriin ainoastaan polttoainetta.

Heti kun moottori on käynnistynyt ja kaasuvipua kään-

netty auki, nostaa kaasuttimessa oleva luisti venttiilin

ylös. Nyt pääsee ilma sekoittumaan polttoaineeseen ja

käynti muuttuu normaalin tasaiseksi. Normaalin käynti-

lämpötilansa moottori saavuttaa jo noin 200 metrin ajon

jälkeen.

 

Express käy erittäin miellyttävästi vailla mekaanisia

sivuääniä. Suuri ja tehokas äänenvaimennin kuolettaa pa-

kokaasujen äänen miltei olemattomiin ja vain pieni vä-

rinä moottorissa kertoo sen käyvän. Kaupungin liikenne-

melussa äänetön käynti jopa saattaa saada kuljettajan

epäilemään joskus moottorin pysähtyneen, mutta vähän

kaasuvipua kääntämällä huomaa kyllä asian todellisen

laidan.

 

Polttoainesäiliön tilavuus on viisi litraa, mikä noin 40

km/t keskinopeudella riittää noin 350 km:n matkaan. Ku-

lutus oli näin ollen 1,5 litraa/100 km bensiinin ja voitelu-

öljyn seosta. Kilometri taittuu siis MOPOlla huomatta-

vasti alle markan polttoainekustannuksilla.

 

Moottorin käyttöikää ajateltaessa vaikuttaa siihen suu-

resti mäntänopeus, joka Expressillä on hyvin alhainen ja

siis kulumista ajatellen edullinen. Keskimääräisellä 40

km/t nopeudella on männän nopeus niinkin alhainen kuin

5 m/sek_ Suurin kokeissamme mitattu kierrosluku oli 7200

kierr./min., jolloin mäntänopeus on 8,62 m/sek. Mainitta-

koon, että maksimitehonsa, 1,2 hv, moottori antaa tehtaan

mukaan 4500 kieri./min. kierrosluvulla. Vääntömomentti-

käyrä on melko tasainen, joten moottori vetää sitkeästi

eri nopeuksilla ylämäessäkin.

 

Voimansiirto ja vaihteisto

Kuten suurin osa mopedeista on MOPOkin ketjuvetoi-

nen. Ketju on alkuperältään ranskalainen Sedis 1/2" x

1/4". Pitkän ja rasittavan koeajon aikana se ei venynyt

lainkaan. Ketju on suurimmaksi osaksi koteloitu, mikä es-

tää sekä vaatteiden että itse ketjun likaantumista.

 

Moottorin yhteyteen rakennetussa vaihdelaatikossa on

kaksi vaihdetta eteenpäin. Yhdistetty vaihde- ja kytkin-

kahva on ohjaustangon vasemmalla puolella. Vaihteiden

käsittely vaatii jonkin verran tottumusta. Ylöspäin vaih-

taminen on helppoa, mutta kun esimerkiksi kadunkulmaan

tullessa yrittää vaihtaa pienempään, ei se käykään äänet-

tömästi ilman reipasta välikaasua. Ykkösvaihteella kuului

vaihdelaatikosta pientä jurinaa, joka kuitenkin kakkoselle

vaihdettaessa hävisi. öljyssä uiva valurautakaksoislevy-

kytkin mahdollisti joustavan ajon.

 

 

 

 

 

Varusteet

Varusteiltaan MOPO on laatuluokkaa. Länsisaksalainen

Hellatehdas vastaa hyvistä valoista ja siis myös turvalli-

sesta yöajosta. Valokatkaisija on kuitenkin sijoitettu hie-

man liian kauaksi käden ulottuvilta, mistä on hiukan hait-

taa, koska samaisessa katkaisijassa on myös valoyliheittäjä

lyhyitä ja pitkiä valoja varten sekä painokoskettimet säh-

köistä merkinantotorvea ja sytytysvirran maadoitusta var-

ten. Äänimerkki oli selvä lukuunottamatta täysillä valoilla

ajettaessa, jolloin se heikkeni.

 

Tavarateline on tukeva ja sen kiinnitysjouset vahvat,

salkku tai pieni matkalaukku pysyvät hyvin paikoillaan

ilman hihnoja. Sen alla on työkalukasetti, joka sisältää

ilmapumpun, kiintoavaimen ja paikkausrasian. Kasetti on

liian pieni ja heikosti kiinnitetty, sillä koeajon aikana se

sattui putoamaan parikin kertaa. Seisontatuki on ehdotto-

masti liian matala, sillä vähänkin epätasaisella tiellä oli

mahdotonta saada MOPOa seisomaan omilla jaloillaan.

 

MOPO käytössä

Koeajo tapahtui pääasiassa huonoilla, kuoppaisilla ja

liukkailla teillä, jollaisia keskimäärin suomalaiset tiet

ovatkin. Tällöin tietysti olisi takajousitus ollut toivottava,

mutta on otettava huomioon, että mopedi on sekä teknilli-

nen että taloudellinen ratkaisu ja että takajousituksen li-

sääminen olisi tuntuvasti lisännyt myös hintaa. Tätä puu-

tetta tosin kompensoi suuresti pehmeä ja mukava satula.

 

Kiitos hyvän ajoasennon ja oikean painon jakaantumi-

sen on ajo miellyttävää ja tasapaino helppo säilyttää. Etu-

jousitus toimii moitteettomasti ja joustovarakin tuntuu

olevan kyllin suuri, läpilyöntejä ei ollut havaittavissa

lainkaan. Epätasaisella tiellä etupyörä seurasi erittäin hy-

vin tien pintaa, mutta takapyörä ja -pää menivät kovem-

massa vauhdissa holtittomammin. Täysnapajarrut edessä

ja takana ovat tehokkaat, mikä varsinkin kaupunkiliiken-

teessä on ensiarvoisen tärkeää. Täydestä nopeudesta on

jarrutusmatka noin 10-12 metriä kuivalla kestopäällys-

teisellä tiellä. Myös on MOPO keskitasoa nopeampi, sillä

sen huippunopeus ylittää 55 km/t, mikä saavutettiin noin

15 sekunnissa. Keskinopeutena kuitenkin on paras 35-40

km/t.

 

Yleiskatsaus

Saimme Hopeasauma MOPOsta eräitä pikkuseikkoja

mahdollisesti lukuunottamatta hyvin myönteisen kuvan.

Erityisesti on huomattava, ettei sitä ole pidettävä minään

apumoottorilla varustettuna polkupyöränä vaan täysin it-

senäisenä kulkuneuvona, joka ilman polkimien apua sel-

vittää jyrkätkin ylämäet. Se on käytännössä oikein tuntu-

vasti polkupyörää nopeampi puhumattakaan mukavuu-

desta, kun vaivalloinen polkeminen jää pois. Näin voim-

mekin suositella MOPOa kaikille, jotka tarvitsevat halpaa

ja nopeata kyytiä varsinkin lyhyillä matkoilla. Myöskään

talviajoon nähden ei ole mitään esteitä, kunhan pukeutuu

kyllin lämpimästi.

S. S.

 

HYVÄÄ

1. Luja rakenne.

2. Sitkeävetoinen moottori ja hyvä mäennousukyky.

3. Pehmeä etujousitus.

4. Tehokkaat jarrut, jarrurummut 90 mm.

5. Helppo käynnistää ja hiljainen 'käynti.

6. Mukava ajoasento ja pehmeä satula.

7. Hyvät valot.

8. Vuoden takuu, omat huoltokortit.

 

EMME PITÄNEET:

1. Takajousituksen puuttuminen.

2. Valokatkaisijan sijoitus.

3. Nopeus- ja matkamittarin puuttuminen.

4. Ohjaustangon kiinnitys.

 

 
M3a    
 1958    
 

 

 

 

 

 

HOPEASAUMA MOPO

● Kokeiltu

● hyväksi havaittu

 

 

MOPOLLA

 

ajaessanne

ette tarvitse

ajokorttia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopeasauma E 3 - 40 mk 62.500:-

Hopeasauma King 40 mk 64.500:-

 

Saatavana myös maksuajalla. Tervetuloa koeajamaan!

 

Hopeasauma piiriedustaja:

www.mo-ped.se

 
 
M5a    
 1959   Hopeapääsky mopojen mopo.  
 

 

 

 

DEMM motor

 

 
   
 

 

 

 

Hopeapääsky Bj.59

Motor: Demm

 

 
 
M5b    
 1959   Hopeapääsky mopojen mopo.  
 

   
 
S2a      
 1959   SHELL 2 T Two Stroke-öljyä.   [Shell petrol guide.]
 

Pyytäkää moottoripyöräänne, scooteriin, mopediin, mihin tahansa kaksitahtiseen SHELL 2 T Two Stroke-öljyä.

Se sekoittuu bensiinin pysyväksi seokseksi.

Ajon aikana SHELL 2 T Two Stroke-öljy estää karstakerrostumien muodostumista mäntään, palotilan seinämiin

ja pakoaukkoihin sekä »helmien» syntymistä sytytystulpan kärkiväliin, ja tietenkin voitelee tehokkaasti

kaikissa olosuhteissa.

 

Onnellista 2-tahtimatkaa!

 

  Varatkaa mukaanne kätevä SHELL 2 T Two Stroke-tölkki. Sen kyljessä on tiedot kaikista sekoitussuhteista.

 

 

 

SIKSI - SANOKAA SHELL-ASEMALLANNE:

2T TWO STROKE mottoriöljyä

- SIITÄ PITÄVÄT KAIKKI KAKSITAHTISET

 

SHELL - siitä voitte olla varma

 

 

 

 

 

 

 

 
 
M6b    
 1960      
 

 

DEMM motor

 

Hopeapääsky -vaihteeton -suosittu yleismopo, johon erikoisesti naiset ovat ihastuneet. (Alla)

 

 

 

HYVIÄ  MOPOJA !