Bicycle register  A                       

A > NATIONAL SVECIA > Allmänna Velociped- försäljnings Aktiebolaget.

ALLVELO > NATIONAL SVECIA I / II > POPULAR > Aktiebolaget Allvelo Verkstäder, Landskrona.

^ back to ALLVELO in reg. 

- - - - - - - - - - - - -
- Skåne.
 Andra cykelmärken från Landskrona. Specifikation; Hjulklockor, trillklockor och urverksklockor.
     [Back to Bicycle picture guide.]
 
 
             
                  Allvelo-Cykeln 1915                                    Allvelo Motorcykel 1915. Motor: Motosacoche, Schweitz.
 
 

Allvelo Kontant Kronor 170: -                                                       Aktiebolaget Allvelo Verkstäder, Landskrona.

Vi presentera i denna modell 1915 års luxustyp bland herrvelocipeder och en velociped, som ej hava make i hela marknaden. Vi kunna med berättigad stolthet påstå, att vår "Allvelo"-cykel är dem mäst genuint svenska velociped som ännu sålts. Genomgående besitter denna modell alla de förfiningar i konstruktivt hänseende som tilltalar fackmän och mångåriga cyklister.

Specifikation;

Ramen. Ny modern typ i Ramblermodell och 1 tums svenska stålrör, runda bakgafflar och stag. Ramhöjd 23 tum.

Gaffel. Gaffelkrona av plåt, ovala och konade gaffelsidor, förstärkta gaffelrör. Krona och ändar förnicklade. 

Hjul. Finaste, förstärkta ekrar, 1 1/2" stålfäljar, Westwood modell, lackerade och randade.

Vevparti. Ny modell, halvklocklager, dammfritt i höger sida, kullager av finaste värktygstål, väl härdade och slipade, det mäst lättlöpande som kan presteras.

Pedaler. Huskvarna modell, med gummi, elegant och kraftik konstruktion, axlar 1/2" H. och V.

Frihjul. Svenska "Rapid" frihjulsbromsnav, Husqvarna fabrikat, det mäst hållbara och lättgående i marknaden.

Framnav. Nyaste och bästa modell, noggrant avslipade och justerade.

Utväxling. 56X20, då ej annorlunda begäres.

Gummi. Bästa svenska eller engelska ytteringar och extra tjocka innerslangar. storlek 28x1 1/2 tuns.

Kedja. Yppersta 1/2" kedja med härdade rullar och kantslipade sidoled.

Sadel, Extra fin fjädersadel, eller på begäran finaste stoppad d:o.

Tillbehör. Patentpump med finaste fästen, "Allvelo" klocka, väska med riklig uppsättning 1:a klass värktyg. 

Utstyrsel. Tredubbelt svartemaljerad, fäljar och skärmar lackerade och randade i guld.

Ett års garanti för velocipeden.

Priset gäller rent netto extra kassa.

Frinav med 3 utväxlingar och broms Kr. 25: - högre.

 
 
 
 
 
 

  

ALLVELO En-cylindrig 1 1/2 hkr. Motorcykel.                                           Aktiebolaget Allvelo Verkstäder, Landskrona.

Pris Kronor 595:-

 

 

 

 

Erkänt, beprövad, förnämsta motorcykel. Väger endast 36 kg. eller hälvten mot en vanlig. Kostar ej tredjedelen i drift och underhåll. Står fortfarande främst av allt vad motorer heter i driftsäkerhet och lätthanterlighet.

Denna motorcykel är ej en efter mera eller mindre pålitliga principer hopkommen velociped med en motor i, utan en i minsta detalj fullständig motorcykel, absolut hållbar, så att ej liv och lem behöva riskeras; tillförlitliga fjäderanordningar, vilka borttaga de stötningar och ristningar, som vid starkare fart uppstå; god bekväm sadel och grova kraftiga ringar och pedaler; komplett med packningshållare.

Motorn levereras av Original "Genéve" -fabrikat. Tändningen är magnet och startar motorn med en enda trampning.
Benzinförbrukningen är minimal och åtgår till denna motor blott 1/3 mot vad en tung motorcykel slukar.
Kraften är tillräcklig - den för sin ryttare på god väg med 35-40 km. fart i timmen, och även de mäst intensiva backar övervinnas genom att i rätt tid giva motorn forcerad fart samt vid krönet understödja dess arbete med pedalerna. En skicklig ryttare behöver aldrig riskera att fastna i en backe; sker detta, så är det ej motorns fel utan ryttarens.

Motor: Akt. Bol. H. & A. Dufaux & Co. 

 
Signals      
 Signals;   N:r 1151, 1153. ● N:r 1161. ● N:r 1158b. ● N:r 1159, 1167. [Bells & Signals.]  1916 - Aktiebolaget Allvelo Verkstäder, Landskrona.
 

 

 

N:o 1156

 

 

 

N:o 1158a

 

 

 

 

N:o 1157b

 

 

KLOCKOR.                    

Klockor hava vi sedan många år varit sorterade med från en av de största specialfabriker och hava våra kvalitéer städse utmärkt sig för solidité och korrekt utförande. Vi hava i år helt uteslutit amerikanska klockor och är hela vår sortering från samma fabrik, varigenom homogenitet i delar och förpackning vinnes.

 

N:r 1147 a. Allvelo klocka. Denna är en mycket stark och elegant klocka.

                 Har sedan många år monterats på våra velocipeder st.. Kr. 1: 75.

 

N:r 1147 b. Trillklocka, metall med perlrand, 65 mm. st. Kr. 1: 90.

 

N:r 1151 a. Trillklocka med stålskål, 55 mm. .. st. Kr. 0: 70.

 

N:r 1151 b. 60 mm. .. st. Kr. 0: 85.

 

N:r 1153. Trillklocka, fint ornamenterad, malmskål, 55 mm.. st. Kr. 1: 50.

 

N:r 1156. Trillklocka, malmskål, ornamenterad "svenska flaggan".

              Första klassens specialverk, 50 mm. st. K r. 1: 75.

 

N:r 1158 a. Urverksklocka. Ringer så länge man trycker på knappen.

                Uppdrages genom skålens omvridning, st. Kr. 2:50.

 

N:r 1158 b. Mekanisk trillklocka med hävarm. Nytt för säsongen.

                 En elegant o. hållbar klocka, tillverkad uteslutande av metall.

                 Fin-fin klang. st. Kr. 4: 00. 

 

N:r 1159. Trillklocka. amerikansk modell med malmskål. Roterande skålar, 65 mm. 

              st. Kr. 4: 00.

 

N:r 1161. Hjulklocka "Aviso". st. Kr. 2: 00. 

 

N:r 1166. Trillklocka, amerikansk modell med malmskål, 50 mm. st. Kr. 1: 50.

 

N:r 1167. "Garanta"-klocka, ny modell för året. med dubbelt "trill"verk och två skålar,

               stämda i skala. Särskilt starkt verk och hög ton, hörbar långväg. st.. Kr. 1: 60.

 

 

Reservdelar till klockor.

N:r 1172. Tryckarm.. st. Kr.0:10.

N:r 1173. Skruv till klockfäste.. st. Kr.0:05.

N:r 1174. Skruv för bandfäste.. st. Kr.0:10.

N:r 1175. Klockfjäder, mindre.. st. Kr.0:10. 

N:r 1176. Klockfjäder, större.. st. Kr.6:16.

N:r 1777. Band tör fäste.. st. Kr.0: 10.

N:r 1178. Klämbricka för fäste.. st. Kr.0:08.

N:r 1179. Mistsiren.. st. Kr.2:26