Bicycle register  A                      
 AROS  J. Rytterkvist Velocipedaffär AB, Västerås. cykelmärke, frontmärke, cykel märke, ^ back to AROS in reg.  
- - - - - - - - - - - - -
- Västmanland.
 Andra cykelmärken från Västerås. ASEA reklam 1923
 
 

 

J. RYTTERKVIST

VELOCIPED

AFFÄR

AROS

VÄSTERÅS

 

 

J. RYTTERKVIST

VELOCIPED

AFFÄR

AROS

VÄSTERÅS

 

 

J. RYTTERKVIST

VELOCIPED

AFFÄR

AROS

VÄSTERÅS

 

 

AROS

 
 
 
 

 

 

 

 

Idrottsmagasinet A.-B. J. Rytterqvist.

Cykel- & Sportaffär.

Dir. Ragnar Orrbrandt.

Stora Gatan 7.

Västerås.

Tel. 1411. Cykelreparationsverkstaden 1405.

 

Firman grundades 1911 av köpman J. Rytterqvist såsom reparationsverkstad för cyklar och symaskiner i blygsamma lokaler i huset Smedjegatan 6. Även smärre mekaniska arbeten utfördes under den första tiden, varjämte innehavaren började försälja cyklar och cykeltillbehör. Firman var väl skött, och den fick en allt större kundkrets och omsättning, varigenom behovet av större lokaler blev ofrånkomligt.

Innehavaren sålde den gamla affären och öppnade tillsammans med Motorkompaniet ny affär .i huset Vasagatan 17. 1923 överlät han densamma till köpman Bror Pettersson. Denne lyckades i sin tur ytterligare upparbeta företaget, vilket 1929 inflyttade i nuvarande lokaler. 1932 bildades aktiebolag med hr Pettersson som verkställande direktör. Han avled 1937 och efterträddes då av kamrer Ragnar Orrbrandt.

 

Försäljningen omfattar alla slags sportartiklar, förnödenheter för fiske och motorsport, campingartiklar, cyklar av märkena Hermes och Aros m. m. Särskild reparationsverkstad finnes i fastigheten Stora Gatan 86, där även skidvallning och skridskoslipning utföres.

 

 
 
ASEA      
 Material nedan inget har inget med cykelmärket att göra.
 1923 - ASEA reklam. [Guide: ASEA.]  
 
 40 års praktisk erfarenhet inom elektroteknisk verksamhet ligger bakom vårt firmamärke.
 
 
  
ASEA
(ALLMÄNNA SVENSKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET)
VÄSTERÅS
 1883-1923