Bicycle register T -  U.                    
 TORPED > K. Liberg, Västerås.  ^ back to TORPED in reg.
- - - - - - - - - - - - -
VÄSTERÅS. - Västmanland.
 Andra cykelmärken från Västerås Vykort. • Vykort page down.
 
 

VÄSTERÅS

 

TORPED

K. LIBERG

VÄSTERÅS

 

 

TORPED

K. LIBERG

VÄSTERÅS

 

 
 
 
00     
 Andra cykelmärken från VÄSTERÅS.                                       VÄSTMANLAND Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  
 

AROS .............. J. Rytterkvist Velocipedaffär AB.

 

AROS SPORT ... Sport- & Radioaffären A-B. ........ (P.g. down.).

B      

B.R.A. ............. Bröderna Ahlström.

C     

Cykelservice .... Helmersson.  Dekalkomanier.

D      

DJÄKNE ............. --- .

E     

ERLAND ............ E. R. Landegren.

F     

FYR ................. John Demetri. BRIO leksaker.

G     

GEM ................ E. Mattssons Cykelverkstad. 

N     

No ETT ............ Bröderna Larsson & C:o A.-B.

O     

O.H.L. ............. Falk. Västerås Cykelaffär.

P      

PETERS ........... E. Pettersson Vasagatan.4

PETERS ........... M. Pettersson Köpingsvägen 29.  BOB - ICA kaffe.

S     

SIRIUS ........... John Lööf. ........ (P.g. down.).

T     

TORPED .......... K. Liberg. ......... (P.g. up.).

V    

WESTMANNIA ... A. T. Karlsson.

 

 

  [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]  

 

• Ahlströms Cykel- & Bilservice. B.R.A. ....................... (P.g. down.).

 

• John Demetris Cykelaffär. ............................................... FYR

 

• Falks Cykelverkstad. O.H.L. .................................... (P.g. down.).

 

• Idrottsmagasinet A.-B. J. Rytterqvist. Cykel- & Sportaffär. ... AROS

 

• Skiljebo Cykelverkstad. Inneh. Ingvar Carlsson. ............. (P.g. down.).

 

• Stenströms Cykel & Sport. ............................................... (P.g. down.).

 

• Västerås Cykel- & Motormek. Verk. Å. Blomström o. A. Björklund.  (P.g. down.).

 

 

 

Övrigt:

VIMPEL Monarped tillverkad i Varberg för 

   Eols och Haakonbolagen (ICA, Västerås) räkning.

 

ASEA cykelbelysningar.

● ASEA. 1700 hk Elektriskt Asea - Lok.

 

Vykort:

● 5-bilds kort (P.g. down.).

 

 

 

 

Var ligger Västerås på kartan? (back)

 

      
 
05      
 VÄSTERÅS.   A.    
 
 
   

 

AROS SPORT

SPORT- &

RADIOAFFÄREN AB

VÄSTERÅS

 

Back to XX in reg.

 

 

AROS SPORT

SPORT- &

RADIOAFFÄREN AB

VÄSTERÅS

 

 

 

17.984 cyklar stulos förra året .. (1944)

 

 

 
 
B3c      
 VÄSTERÅS.   B.R.A. ... Bröderna Ahlström. Gissar att det är samma släkt.     [.]
 

 

 

 

 

Ahlströms Cykel- & Bilservice.

Odengatan 7.

Västerås.

Tel. 897.

 

Verksamheten började 1921 med försäljning och reparationer av cyklar i en mindre verkstad. Omsättningen ökade alltmera, och firman började så småningom även åtaga sig andra slag av reparationer, varför lokalerna blevo för små, så att en ny verkstad måste anskaffas. 1938 byggdes den nuvarande fastigheten, vilken inrymmer kontor och verkstadslokaler. Den är taxerad till 39,000 kr. och brandförsäkrad för 35,000 kr. Planering och inredning äro gjorda efter de mest moderna mönster, och den maskinella utrustningen är likaledes fullt tidsenlig. I affären föras cyklar och tillbehör till dessa, lättviktsmotorcyklar och radioapparater, reservdelar m. m. I verkstäderna utföras alla till branscherna förekommande arbeten.

 

Innehavaren har vid sidan av denna rörelse ännu ett företag, Ahlströms Chaufförskola, vilken bedriver fullständig såväl teoretisk som praktisk undervisning. Sammanlagt äro fem personer anställda i firman. Innehavaren är ordförande i Västmanlands Velocipedhandlareförening samt ordförande i Västmanlands Körskoleförening, vilken är ansluten till Sveriges Bilskolors Riksförbund.

 

Erik Ahlström är född den 1 oktober 1899 och son till F. V. Ahlström från Kungsåra o. h. h. Hilda Amalia f. Kärrbo. Han gifte sig den 6 maj 1925 med Margareta Elisabeth Ahlström. De hava två döttrar och en son.

 

 
 
 
F3c      
 VÄSTERÅS.   O.H.L. .... Falk. Västerås Cykelaffär.     [.]
 

 

 

 

 

Falks Cykelverkstad.

Föreningsgatan 1.

Västerås.

Tel. 4665.

 

Verkstaden öppnades 1919 av nuvarande innehavaren i en fastighet vid Stiernhielmsgatan, men flyttades sedermera först till Vasagatan och därefter till nuvarande fastighet, där den varit belägen sedan 1938. Firman försäljer cyklar av märket Monark, sportartiklar, cykeltillbehör och reservdelar av alla slag.

 

Vidare mottager verkstaden reparationer av cyklar m. m. Innehavaren är skicklig fackman. Han har tidigare varit anställd vid Asea och vid SVB:s järnvägsverkstäder, varigenom han fått en gedigen och mångsidig utbildning för sitt yrke.

 

Otto Falk är född 1891 i Västernorrlands län.

 

 
 
 
20  kuvert    
 VÄSTERÅS.   John Lööf.     [Guide reklam & kuvert.]
 
 
 

 

SIRIUS

JOHN LÖÖF

VÄSTERÅS

 

Back to XX in reg.

 

 
 1938 John Lööf Cykel- & Sportaffär, Stora gatan 58, Västerås. Telefon 1163
 
 
 
S3c      
 VÄSTERÅS.        
 

 

 

 

 

Skiljebo Cykelverkstad.

Inneh. Ingvar Carlsson.

Stockholmsvägen 122.

Västerås.

 

Rörelsen grundades 1938 av nuvarande innehavaren. Den är inrymd i fastigheten Stockholmsvägen 122, vilken har ett taxeringsvärde av 13,000 kr., där firman disponerar försäljningslokal och reparationsverkstad.

 

I affären försäljas cyklar av märket Monark samt tillbehör till dessa och dessutom skidor, bandyrör, en del övriga sportartiklar och radioapparater. I verkstaden utföras alla förekommande cykelreparationer och dessutom har firman som specialitet reparationer av lättviktsmotorcyklar och stationära motorer.

 

Gustaf Ingvar Carlsson är född 1914 samt gift sedan 1939 med Märta Elisabeth Östlund.

 

 
 
 
M4c    
 VÄSTERÅS.  Stenströms Cykel & Sport.      
 
 
 
V3c    
 VÄSTERÅS.        
 

 

 

 

 

Västerås Cykel- & Motormekaniska Verkstad.

Inneh. Å. Blomström och A. Björklund.

Pilgatan 35.

Västerås.

 

Rörelsen startades 1925 av E. Ahlström och övertogs 1939 av de båda nuvarande kompanjonerna. I verkstaden utföras alla slags cykel- och motormekaniska reparationer, och dessutom driver firman försäljning av cyklar av märket Frej samt reservdelar och tillbehör av olika slag. Firman för även en del andra sportartiklar fast i mindre utsträckning. De båda kompanjonerna ha tidigare sedan omkring 1933 praktiserat inom motor- och cykelbranschen i Västerås.

 

Åke Blomström är född 1917, och Allan Björklund är född samma år.

 

 
 
 
Post    
 VÄSTERÅS.   Vattentornet. Stadsparken. Svartån. Domkyrkan.     [Post Card register.]