Bicycle register  A                    
 ARVIKA > Br. Johansson, Arvika. ^ back to ARVIKA in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
  Roland Johansson Cykelverkstad - Arvika. - Värmland.
 Andra cykelmärken från Arvika.
 Tack! Mats Lugne. 

 

 

 

Tidningsartikel.

Källa: Arvika Nyheter - November 1976. 

 

AKTIEBOLAGET

ARVIKA

VELOCIPEDFABRIK

 

 

 

BRÖDERNA

Arvika

JOHANSSON

 

M2d      

Artiklar.

1910. - Artikel "Instruktion för velocipedryttare".. 1929. - Nya svenska cyklar endast 25 kr/st. 

1946. - Cykeln, en färdig uppfinning? ●  1976. - Arvika Nyheter. Roland Johansson Cykelverkstad - Arvika.

Leo Jörgensson är "Leo i Skee".

  

[Back/to bicycle main.]

 

 

 1976  100-årig cykelepok avslutad i Arvika.    
 

Efter nästan 100 år har den Johanssonska cykelepoken upphört i Arvika. Där har nu Roland Johansson tagit pension och stängt släktens och för Arvikas sista renodlade cykelverkstad. I över 50 år har verkstaden varit inrymd i samma lokal i ett f.d. stall för hästar från 1800-talet. I 47 år har Roland Johansson sysslat med cykelreparationer. Han övertog rörelsen efter sin far, som även drev cykeltillverkning.

 

Minnesgoda arvikabor kommer säkert ihåg "Arvika-cykeln", som ingick i Arvikautställningen 1911. En av dåtidens många cykelentusiaster i Arvika var Elis i Taserud och han fick många, gånger sin cykel reparerad i den Johanssonska verkstaden.

 

Här visar Roland Johansson den typ av ficklampa, som 

Elis i Taseruds cykel var utrustad med.

 

 

DET BÖRJADE I EDANE

Johanssonska cykelepoken inleddes egentligen i Edane där en verkstad grundades redan på 1800-talet. Bakom denna cykelverkstad stod Rolands farbröder Oskar, Johan och Efraim Johansson. Även Rolands fader Valfrid Johansson blev senare anställd i verkstaden, 1900 flyttade Johan och Oskar till Arvika där en cykelverkstad startades i nuvarande Elverkets kontorslokaler. Vid en brand där några år senare brännskadades Johan Johansson så svårt att han avled och verkstaden flyttades 1908. Den inrymdes då i lokaler på Köpmangatan 25 ovanför centralskolan i Arvika och där blev verkstaden kvar till 1924.

Samma år som flyttningen skedde 1908 övertogs rörelsen av Rolands fader och som då drev en viss cykeltillverkning. Det skedde i elverkets lokaler och vid branden där förstördes delar till sammanlagt 300 cyklar.

 

VERKADE I STALL

1925 installerades cykelverkstaden i de nuvarande lokalerna inne på gården i hörnet av Köpmangatan och Storgatan i ett f.d. stall i direkt anslutning till en speceriaffär. Några år senare, 1929 började Roland Johansson i sin fars verkstad. Där har hela tiden den enda uppvärmningsanordningen bestått i en kokskamin och på senare tid en spånkamin.

- Ibland har det kanske varit litet bistert att arbeta när, men då det varit som kallast på vintern har det ju inte heller varit så mycket arbete, säger Roland Johansson, som verkligen är en veteran bland cykelreparatörerna. Han fastslår att cykeln nu på allvar börjat komma tillbaka sedan den i slutet av 50-talet blev helt utslagen av mopeden.

 

SÄMRE KVALITET 

- Kvalitén har dock gått ned på cyklarna samtidigt som växel naven gjort cyklarna mera lättrampade.

Men dessa nav är besvärliga att reparera, fastslår Roland Johansson.

Bland de 1.000-tals arvikabor, som fått sina cyklar reparerade av Johansson under årens lopp, är Elis i Taserud. Det finns många historier om hans cykelljus och ett sådant hade ha verkligen även om historierna säger motsatsen. Det fastslår Roland Johansson som kan visa den gamla tidens ficklampa, som Elis cykel var försedd med!

Under alla år har ett exemplar av "Arvika-cykeln" varit undanställt på f.d. stallet exempel hade en gång i tiden använts av arvikabon Natanael Andersson. Den cykeln har nu överlämnats som en kuriositet till museet på Sågudden i Arvika där den kommer att bevaras åt eftervärlden.