Bicycle register  N - O                   
 ORIGINAL REKORD > AH AB. Erik Andersson & Höglund, Arvika. ^ back to ORIGINAL REKORD in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
ARVIKA. - Värmland.
  Andra cykelmärken från Arvika.     Vykort.
 
 
   

 

 

ARVIKA

 

 

ORIGINAL

Rekord

AH

A.B. ERIK ANDERSSON

& HÖGLUND

ARVIKA

 

 

ORIGINAL

Rekord

AH

A.B. ERIK ANDERSSON

& HÖGLUND

ARVIKA

 

 

ORIGINAL

Rekord

AH

ERIK ANDERSSON

ARVIKA

 

Back to XX in reg

 

 

Kart-Kort nr 12.

 - Värmskog, Arvika.

 

"Velocipedryttaren" måste

följa klar instruktion....

1910

 

    .  
 
 1911.   Erik Anderssons Kontantaffär, Arvika.   ARVIKA NYHETER den 4 april.
 
 

Tiden för Brennabor och Cavallo kommer

 

Säsongens förnämsta velocipeder.

Prisbilliga! Starka! Eleganta! Lättgående!

Ett 80-tal olika modeller. 

Försäljes i Erik Anderssons Kontantaffär, Arvika.

 

Infodra prisuppgift, som sändes omgående. 

Rikstelefon 257.

    [Large.]
 
00   
 Andra cykelmärken från ARVIKA.                                           VÄRMLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap. 
 

ARVIKA .................... Br. Johansson (tidningsartikel).

 

Börjes Cykelfabrik .... Börjes Cykelfabrik.

 

ORIGINAL REKORD ... AH AB. Erik Andersson & Höglund (upp.). 

ORIGINAL REKORD ... EA Erik Andersson. (upp.)

 

SWING .................... Nya Järnboden.

 

 

 

 

 

  [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]

 

Roland Johansson Cykelverkstad.

 

 Övrigt.

● BertilA Kart-Kort nr 12, + karta Värmland 1928. (P.g. down.).

 

Vykort.

● Hälsning från Arvika (P.g. down.).

 

● Arvika Nyheter 20 maj 1953. "Instruktion för velocipedryttare" (P.g. down.).

 

 
 05      
 
 

NYA JÄRNBODEN

SWING

ARVIKA

 

Back to XX in reg.

 

 

 
 
kartkort
 Arvika.   Kart-Kort nr 12. - Värmskog, Arvika.      [Large.]            Karta 1928 11. < 12 >> 14 [Back/to kartkort register.] 
 

Arvika,

 

Billingen

Brunsberg

Brunskog

Boda

 

Degermosshöjden

 

Edane

Emsen

Finnebäck,

Fluxen,

Frykerud,

 

Glava,

Glavsfjorden,

Glaåkersälven,

 

Högerud,

 

Jössefors,

Klässbol

 

Lene,

 

Myrom

 

Rinnen

Rommen

 

St. Gla

St. Lesjön

Stavnäs

Sulvik

Sölje

 

Värmskog

 

Älgå,

Älgåfjärden

 

Skylt mot:

Högsäter

Finnebäck - Fagerås

Fryken

V. Emtersvik.

 

 
 
Post
 ARVIKA  Del av vykort 5-bild [Post Card register.]  
 
 
 
Kort    

 

Artiklar.

1910. - Artikel "Instruktion för velocipedryttare".. ● 1929. - Nya svenska cyklar endast 25 kr/st. 

1946. - Cykeln, en färdig uppfinning? ● 1976. - Arvika Nyheter. Roland Johansson Cykelverkstad - Arvika.

Leo Jörgensson är "Leo i Skee".

[Back/to bicycle main.]

 

 

 
 1910  "Instruktion för velocipedryttare". ARVIKA NYHETER 20 maj 1953.   [Guide: Jul & Kort.]
 

 

 

 

 

 

"Velocipedryttaren" måste följa klar instruktion 1910.

 

Ännu så sent som år 1910 betraktades cykeln med stor respekt; användes den i statlig tjänst fick den sannerligen inte behandlas hur som helst. "Signalen" har ur officiella handlingar från det året plockat fram en instruktion, som belyser den saken.

Härom berättas: Den 22 december 1910 utfärdade t. f. postdirektören i Stockholms distrikt följande, instruktion för velocipedens användande i Stockholm:

 

Före avfärd skall postvaktmästare tillse att velocipeden är i brukbart skick, att alla skruvar och muttrar äro fastskruvade, att alla lager äro smorda, ringarna väl pumpade och velocipeden inställd så att den passar ryttaren.

 

Denna inställning försiggår på följande sätt:

Först inställes sadeln, därefter styret. Man beräknar alltid att sadeln ej bör vara högre uppskruvad än att ryttaren - utan att sträcka foten och med svag böjning av knävecket - med fotbladet kan nå pedalen, då denna är närmast marken. Styrstången bör ej vara högre än att handtagen befinna sig 2 a´ 4 cm. över sadeln. Under färden, som skall ske med så jämn fart som möjligt, skola knänen röras lika upp och ned, fötterna hållas stadigt fast vid pedalerna och dessa alltid beröras av fotbladen. Den åkande bör försöka undgå att åka över stenar, skärvor, skarpa föremål, hål eller fördjupningar i marken. Alltid bör såvitt ske kan den renaste och jämnaste delen av gatan användas och velocipeden på så sätt skyddas från stötar.

 

Då uppehåll under färden göres och velocipeden lämnas, skall densamma sättas mot trottoarkant eller stödjas mot annat hårt föremål såsom plank el. dyl. och vid starkt solsken alltid om möjligt ställas i skuggan.

 

På- och avstigning skall alltid ske på den från bakhjulsnaven utskjutande tappen (fotsteget). Det är förbjudet att bestiga velocipeden genom att trampa på pedalen.

 

 

Bilden har inget med artikeln att göra.