Bicycle register  N - O
 ORIGINAL REKORD > AH AB. Erik Andersson & Höglund, Arvika. ^ back to ORIGINAL REKORD in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
ARVIKA. - Värmland.
  Andra cykelmärken från Arvika. 1910: "Velocipedryttaren" måste följa klar instruktion....    Vykort.
 
 
 

 

ORIGINAL REKORD

AH 

AB. Erik Andersson

& Höglund,

Arvika.

 

ORIGINAL REKORD

AH 

AB. Erik Andersson

& Höglund,

Arvika.      

 

ORIGINAL REKORD 

EA 

Erik Andersson,

Arvika. 

 

 

ARVIKA

    Back to XX in reg.  
 
 1911.   Erik Anderssons Kontantaffär, Arvika.   ARVIKA NYHETER den 4 april.
 

Tiden för Brennabor och Cavallo kommer

 

Säsongens förnämsta velocipeder.

Prisbilliga! Starka! Eleganta! Lättgående!

Ett 80-tal olika modeller. 

Försäljes i Erik Anderssons Kontantaffär, Arvika.

 

Infodra prisuppgift, som sändes omgående. 

Rikstelefon 257.

    [Large.]
 
 
 Andra cykelmärken från ARVIKA.                                           VÄRMLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap. 
 

ARVIKA > Br. Johansson (tidningsartikel).

Börjes Cykelfabrik > Börjes Cykelfabrik.

ORIGINAL REKORD > AH AB. Erik Andersson & Höglund. 

ORIGINAL REKORD > EA Erik Andersson.

SWING > Nya Järnboden.

 

  [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]

 

- Roland Johansson Cykelverkstad.

 

- BertilA Kart-Kort nr 12, karta Värmland 1928.

- Vykort.

- Arvika Nyheter 20 maj 1953. "Instruktion för velocipedryttare"

 

 
 05      
 
 

NYA JÄRNBODEN

SWING

ARVIKA

 

Back to XX in reg.

 

 

 
 
 
 Arvika.   Kart-Kort nr 12. - Värmskog, Arvika.      [Large.]            Karta 1928 9. < 12 >> 14 [Back/to kartkort register.] 
 

Arvika,

 

Billingen,

Brunsberg,

Brunskog,

Boda,

 

Degermosshöjden,

 

Edane,

Emsen,

 

Finnebäck,

Fluxen,

Frykerud,

Glava,

Glavsfjorden,

Glaåkersälven,

 

Högerud,

 

Jössefors,

 

Klässbol,

 

Lene,

 

Myrom,

 

Rinnen,

Rommen,

 

St. Gla,

St. Lesjön,

Stavnäs,

Sulvik,

Sölje,

 

Värmskog,

 

Älgå,

Älgåfjärden.

 

Skylt mot:

Högsäter,

Finnebäck - Fagerås,

Fryken,

V. Emtersvik.

 

   
 
 
 
 ARVIKA  Del av vykort 5-bild [Post Card register.]  
 
 
 
 
 
 1910  "Instruktion för velocipedryttare". ARVIKA NYHETER 20 maj 1953. [Bicycle MAIN.] [Guide: Jul & Kort.]
 

"Velocipedryttaren" måste följa klar instruktion 1910.

Ännu så sent som år 1910 betraktades cykeln med stor respekt; användes den i statlig tjänst fick den sannerligen inte behandlas

hur som helst. "Signalen" har ur officiella handlingar från det året plockat fram en instruktion, som belyser den saken. Härom

berättas: Den 22 december 1910 utfärdade t. f. postdirektören i Stockholms distrikt följande, instruktion för velocipedens användande

i Stockholm:

 Före avfärd skall postvaktmästare tillse att velocipeden är i brukbart skick, att alla skruvar och muttrar äro fastskruvade, att alla

lager äro smorda, ringarna väl pumpade och velocipeden inställd så att den passar ryttaren. Denna inställning försiggår på följande

sätt:

 Först inställes sadeln, därefter styret. Man beräknar alltid att sadeln ej bör vara högre uppskruvad än att ryttaren - utan att sträcka

foten och med svag böjning av knävecket - med fotbladet kan nå pedalen, då denna är närmast marken. Styrstången bör ej vara

högre än att handtagen befinna sig 2 a´ 4 cm. över sadeln.

Under färden, som skall ske med så jämn fart som möjligt, skola knänen röras lika upp och ned, fötterna hållas stadigt fast vid

pedalerna och dessa alltid beröras av fotbladen. Den åkande bör försöka undgå att åka över stenar, skärvor, skarpa föremål, hål

eller fördjupningar i marken. Alltid bör såvitt ske kan den renaste och jämnaste delen av gatan användas och velocipeden på så

sätt skyddas från stötar.

Då uppehåll under färden göres och velocipeden lämnas, skall densamma sättas mot trottoarkant eller stödjas mot annat hårt

föremål såsom plank el. dyl. och vid starkt solsken alltid om möjligt ställas i skuggan.

På- och avstigning skall alltid ske på den från bakhjulsnaven utskjutande tappen (fotsteget). Det är förbjudet att bestiga

velocipeden genom att trampa på pedalen.

 

 
Bilden har inget med artikeln att göra.