Bicycle register  C - D
 CAVALLO > DIXI > Sv. Velociped & Motorverken, Engelholm. ^ back to CAVALLO in reg. 
 
- Skåne. SIDAN BORTRATIONALISERAD. 
 Andra cykelmärken från Ängelholm, Engelholm.
  
        SIDAN BORTRATIONALISERAD. 
 
 
      A-B VÄRNAMO GUMMIFABRIK - VÄRNAMO