Bicycle register  S                 
 STANDARD.  ^ back to STANDARD in reg.
- - - - - - - - - - - - -
ENGELHOLM, ÄNGELHOLM. - Skåne.
 Andra cykelmärken från Engelholm, Ängelholm.   Vykort.    [Fabriken 1962 - FRAM-KING-BOLAGEN.]
05   
 
 

 

STANDARD

CYKELFABRIK

GRUNDLAGD 1900

ENGELHOLM

 

 

STANDARD

CYKELFABRIK

GRUNDLAGD 1900

ENGELHOLM

 

 

STANDARD

ÄNGELHOLM

 

 

 

 

 
 

Stavningen Engelholm levde kvar fram till den allmänna stavningsreformen i början av 1900-talet. 

1912 beslutade stadsfullmäktige att acceptera nystavningen med Ä.

 

 

VELOCIPED-

&

MASKINVERKEN

STANDARD

ÄNGELHOLM

GRUNDAD

1900

 

VELOCIPED-

&

MASKINVERKEN

STANDARD

ÄNGELHOLM

GRUNDAD

1900

 

CYKEL-

FABRIKEN

STANDARD

ÄNGELHOLM

 

 

 

 

 
 
00     
 Andra cykelmärken från ENGELHOLM, ÄNGELHOLM .                         SKÅNE Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   
 

 

* CAVALLO > DIXI ..... Sv. Velociped & Motorverken (Engelholm.).

 

Firmor med ett cykelmärkes namn.

STANDARD ....... Cykelfabrik Grundlagd 1900 (Engelholm.) (P.g. up.).

STANDARD .......

STANDARD ....... Velociped- & Maskinverken Grundad 1900 .

STANDARD ....... Cykelfabriken.

R       

Cykelmagasinet.

RÖNNE ............ Ch. Nilsson Cykelaffär.

 

 

   

No link back -> [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt:

● AB W. Segerström, Ängelholm - PÄRLAN signalklocka (P.g. down.).

 

Vykort:

● Storgatan (P.g. down.).

● Storgatan. ........ (P.g. down.).

 

 

 

 
 
03    
 ENGELHOLM.   Svenska Velociped & Motorverken.    
 
 
     

 

Var ligger Ängelholm på kartan? (back)

 

 

 

CAVALLO

A·B. SVENSKA

VELOCIPED & MOTORVERKEN

ENGELHOLM

 

Back to XX in reg.

 

CAVALLO 

Sv. Velociped & Motorverken,

Engelholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

1916

 

 

 

CAVALLO är fortfarande

 

Sveriges förnämsta Velociped

 

Stark. Lättgående. Elegant. Billig.

 

De som haft tillfälle att se eller

profva en Cavallo-velociped, den köper,

säljer eller rekommenderar aldrig någon

annan. Därför är Cavallo-velocipeden

en lönande artikel för agenter, återför-

säljare, handlande o. s. v.

Begär priskurant.

 

Svenska Velociped- & Motor-

verken, Engelholm.

 

 
 
 
04    
 ÄNGELHOLM.   RÖNNE.    
 
 
 

 

RÖNNE

CH. NILSSON

STORGATAN 17,

ÄNGELHOLM. 

 

Back to XX in reg.

 

CH. NILSSON

RÖNNE

CYKELAFFÄR

ÄNGELHOLM

 

 

 

 

 

 
 
Post    
 ÄNGELHOLM.  Storgatan.   [Post Card register.]
 
 
Post    
 ÄNGELHOLM.  Storgatan.    
   
 
Signals    
 Signal klocka PÄRLAN   - AB W. Segerström, Ängelholm. PÄRLAN - PÄRLAN [Bells & Signals.] 
 

 

 

                

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx  xx