Bicycle register  C - D
 COMETEN > C. Carlssons Velocipedverkstad, Fredsberg. ^ back to COMETEN in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
FREDSBERG. - Västergötland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Vykort.
 
 
 
 

Cykelmärken och Mascots 

av standardmodell enl. ovanstående avbildningar. Standardmärkena kunna stämplas med följande antal typer.

Bandet upptill 20 st. 

Bandet i mitten 8 st. 

Bandet nedtill 15 st. 

 

Begär prov och offert! 

C.C. SPORRONG & CO. 

Kungsgatan 17 Stockholm

Tel. Namnanrop: "SPORRONG & CO"

 

Från Cykel- och Sporthandlaren 7/1937

 

COMETEN

C. Carlssons Velocipedverkstad,

Fredsberg.

 

 

   
 
 
 

FREDSBERG.

 

 

 

 Rikstelefonkatalogen Skövde-delen 1963

 

 

 

 
 
 
 
 Det gäller att krafter ha´, ty frugan hon vill fort åtsta!